Finansiera ett projekt med FSC Ekosystemtjänster

För företag och organisationer som arbetar med vetenskapliga mål (SBTI) kan finansiering av FSC ekosystemtjänster användas som ett harmoniserande verktyg.

Forest with Deciduous trees
FSC Sweden K Örjavik

Bli en del av lösningen: investera i projekt som motverkar klimatkrisen

FSC Ekosystemtjänster gör det möjligt för din organisation att finansiera ansvarsfulla skogsbruksprojekt som gör en verklig skillnad i kampen mot klimatkrisen och förlust av biologisk mångfald och andra globala utmaningar.

I gengäld får du data från tredje part som verifierar den verkliga effekten av dina investeringar och deras bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling - allt uppbackat av världens mest betrodda namn för ansvarfullt skogsbruk.

Upptäck skogens verkliga värde

Det är lätt att mäta det ekonomiska värdet av skogsprodukter, men andra viktiga fördelar som skogen ger kan vara svårare att kvantifiera. De fördelar som skogarna ger människan kallas "ekosystemtjänster". De omfattar bland annat:

  • stöd för biologisk mångfald
  • lagring av kol
  • rening av vatten
  • återskapa mark
  • erbjuda rekreation.

FSC Ekosystemtjänster ger skogsförvaltare ett regelverk för att skydda dessa viktiga fördelar och vetenskapligt mäta resultatet av deras ansträngningar. När du finansierar ett initiativ för ansvarsfullt skogsbruk kommer du att se den positiva effekten av din investering och få data du behöver för att kommunicera effekten till dina intressenter.

Vi länkar skogar, företag och klimatåtgärder

Vi kan hjälpa dig att skapa en verkligt verkningsfull klimatstrategi. Med FSC Ekosystemtjänster och våra partners Verra och South Pole kan ditt företag mäta koldioxidutsläpp och påverkan på biologisk mångfald och bidra till att skogarna hamnar i framkant när det gäller klimatåtgärder.

Hitta ett skogsprojekt

Skogsförvaltare runt om i världen letar efter partners som kan bidra till att deras bevarande- och restaureringsinsatser blir långsiktigt hållbara. Varje projekt ger verkliga, verifierade resultat som du kan kommunicera till dina intressenter. Utforska öppna projekt nedan.

Hitta ett projekt

Fågel i sitt bo
J. P. Malafosse
Fokus: Biologisk mångfald och Kolbindning och lagring - Skogen i Cavalerie ligger i hjärtat av Luberons naturpark och uppvisar en häpnadsväckande mångfald: den symboliska Aleppotallen från Medelhavsområdet lever tillsammans med järnek, dunek, skotsk tall och vitpopplar. ALCINA Forêts, den skogsförvaltare som sköter skogen, har åtagit sig att förvalta denna skog på ett ansvarsfullt sätt och leverera de fördelar som den kan ge.
Stadtwald Boppard
FSC Germany / Stefan Lechner
Fokus: biologisk mångfald, kobindning och lagring, vatten och friluftsliv ochrekreation - FSC har certifierat 13 procent av den totala skogsmarken i Tyskland och har åtagit sig att öka antalet naturliga blandskogar och skydda sällsynta arter och ekosystem för att bidra till att lagra mer kol. Utforska tyska skogsprojekt med verifierade ekosystemtjänster nedan och använd dom i din klimatstrategi redan idag.
Biologisk mångfald i Indonesien
FSC Indonesia
Fokus: Bíologisk mångfald och Kolbindning och lagring - Ett gemensamt initiativ som bygger på samarbete mellan samhällen och organisationer ska återställa över 7 000 hektar skadad skogsmark i östra Kalimantan.
Svart stork i Plateau de Langres
F. Croset
Fokus: Biologisk mångfald - I hjärtat av nationalparken Forêts riktar sig detta projekt på att skydda en rik flora och fauna, med vackra arter som svart stork och orkidé. SIGFRA, den skogsförvaltare som leder arbetet, har åtagit sig att förvalta skogen enligt naturnära principer och främja klimatresiliensen och den biologiska mångfalden i regionen.
Bechsteins fladdermus i en grotta
D. Sirugue
Fokus: Biologisk mångfald och Kolbindning och lagring - Gamla skogar är rika på biologisk mångfald och är enorma kollager. Detta projekt, som ligger i den norra delen av naturparken Vosges och förvaltas av Dambach Groupe, är inriktat på att övervaka hälsan hos de gamla skogarna i området och den biologiska mångfald som de hyser.
Vattendrag i Suquarel
J. Housset
Fokus: Biologisk mångfald, Kolbindning och lagring samt vatten - Skogen i Suquarel ligger i hjärtat av nationalparken Cevennerna, vid floden Torns källa, och består av en mosaik av skogar, varav en del är gamla skogar (bokskog eller flodskog) och andra är resultatet av planteringar som gjordes på 1970-talet på övergiven jordbruksmark.
Gepard
Fokus: Biologisk mångfald - Namibias skogar hyser en rik biologisk mångfald och är grundläggande för både betande djur och försörjningen för lokala samhällen, men hotas av igenväxt och ökenspridning. Utforska namibiska skogsprojekt med verifierade ekosystemtjänster nedan och överväg att införliva dem i din klimatstrategi redan idag.
Svamp som växer i skogen
FSC / Manushka Moodley
Fokus: vattenförsörjning - De sydafrikanska skogarna består av både naturskogar och savannskogar och kan därför vara en potentiell lösning på den vattenbrist som landet lider av. Det här projektet återställer vattendragen i floderna Matatiele och Breede.

Du hittar fler projekt på FSC Internationals hemsida

FSC Ekosystemtjänster

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er med mer information.

Vem är du?
Jag vill veta mer om hur FSC Ekosystemtjänster kan hjälpa mig i mitt skogsbruk
Jag vill veta mer om att investera i mätbara värden.

Vilka ekosystemtjänster vill du veta mer om?
Jag vill veta mer om hur jag kan mäta vattenkvalitet, rening och återställning
Jag vill veta mer om kolbindning och lagring
Jag vill veta mer om att mäta biologisk mångfald
Jag vill veta mer om hur min skog kan mäta sociala värden
Jag vill veta mer om markrestauration, återskapande och förbättring av mark

Jag letar efter ett projekt att finansiera för att
SBTi (Science Based Targets), GRI (Global Reporting Index), GHG (Greenhouse Gas Protocol) mfl

Genom att skicka in det här formuläret samtycker du till att dina uppgifter sparas och behandlas i FSC:s IT-system. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din data i våra villkor.
Make sure all mandatory fields have been filled in.