tidningar

Nyheter

Här hittar du våra senaste nyheter
Läs mer
FSC-märkt produkt

För dig som tillverkar eller säljer FSC-produkter

Säljer eller tillverkar du FSC-märkta produkter? Här hittar du information om certifiering, regler och guider som är relevant för dig och ditt företag!
Läs mer
FSC-märkta kläder

Varför välja FSC-märkt?

Som konsument kan du göra skillnad för världens skogar, bland annat genom att välja FSC-märkta produkter! I stort sett allt som är gjort av trä kan bära FSC...
Läs mer
EUDR

Förbered din verksamhet inför EUDR

Sex steg du kan ta redan nu

FSC fortsätter att stärka sitt system och utveckla nya integrerade lösningar så att aktörer i hela leveranskedjan kan uppfylla EUDR:s krav på laglighet och hållbarhet, liksom annan relevant hållbarhetslagstiftning i Europa och globalt.

FSC-certifieringen är viktig för elefanter och gorillor i tropiska skogar

Viktiga slutsatser: FSC-certifiering ger en fristad för större däggdjur

Genom att noggrant räkna enskilda djur, genom att placera ut kamerafällor visar forskningen att certifierade koncessioner hyser en större population av stora däggdjur.

Foto som visar djur i tropisk skog
Joeri Zwerts / Utrecht University
Ambassadors of the forest

Företag påverkar klimatförändringarna

Unite in the Forest Fight

När världen nu brottas med klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är det dags för djärva och beslutsamma åtgärder. Den privata sektorn spelar en avgörande roll för att främja hållbarhet, inte bara inom den egna verksamheten utan även genom att stödja initiativ för ansvarsfullt skogsbruk. 

Antalet företag som väljer FSC i Sverige fortsätter att öka

Sverige har klivit upp till näst största land sett till ytan FSC-certifierad skog i världen.

Mängden FSC-certifierad skog världen över minskade under 2023 på grund av att certifikaten i Ryssland drogs in. Nu finns 158 miljoner hektar FSC-certifierad skog globalt, varav 19 miljoner i Sverige. Bara Kanada har mer än Sverige.

Svensk skog
Hållbarhet för framtiden

 

FSC:s vision

är att skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.