Certifieringsorgan

FSC utvecklar standarder för skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering och definierar de procedurer som certifieringsorgan ska följa i sina certifieringsbedömningar. För att säkerställa trovärdighet och transparens utfärdar inte FSC certifikat själv. I stället innehas denna roll av oberoende certifieringsorgan som utför bedömningar och kontroller av skogsbruk, spårbarhet och ekosystemtjänster som leder till FSC-certifiering.

 

Bilden illustrerar spårbarhetskedjan.
Mostphotos

Certifieringsorgan som är ackrediterade att utföra FSC-certifiering i Sverige

Assurance Services International (ASI)

FSC arbetar med en global partner: Assurance Services International (ASI) vars uppdrag är att säkerställa trovärdigheten hos frivilliga hållbarhetsstandarder. ASI övervakar certifieringsverksamheten för certifieringsorgan för att säkerställa att skogsbruksstandarderna implementeras korrekt.

Många FSC-ackrediterade certifieringsorgan erbjuder certifiering enligt FSC-standarder över hela världen. För en global lista över certifieringsorgan, sök i ASI:s databas: Find a Certification Assessment Body (välj FSC under ”program”).

Kontaktuppgifter till certifieringsorganen

De certifieringsorgan som erbjuder spårbarhetscertifiering har förkortningen CoC (Chain of Custody) och de som erbjuder skogsbrukscertifiering har förkortningen FM (Forest Management). Vissa certifieringsorgan erbjuder båda certifieringarna. 

Bureau Veritas Certification Sweden, ASI-ACC-016 (CoC & FM)
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Tel: 031-60 65 33
E-post: info-se@bureauveritas.com
Hemsida: www.bureauveritas.se

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus CoC och FM, Ryssland FM).

Control Union Sweden AB, ASI-ACC-017 (CoC & FM)
Sankt Johannesgatan 2, Office 409, 211 46 Malmö

Kontaktperson: Noah Stoltz
Tel: +46 40-688 09 96
Mobil: +46 738 043 666
E-post: sweden@controlunion.com

Hemsida: www.controlunion.se

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus och Kina).

DNV Business Assurance Sweden AB, ASI-ACC-022 (CoC & FM)
Box 6046,171 06 Solna,
Besöksadress: Elektrogatan 10
Kontaktperson: Anders Nenzén
Tel 08 - 587 94 000
E-post: Salessupportswe@dnv.com
Hemsida: www.dnv.com

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus CoC). Utför enbart FM i Sverige och Finland.

GFA Certification GmbH, ASI-ACC-007
Alter Teichweg 15, D-22081 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Klaus Yrjönen
Tel: +358 40 547 9075
Mobil: + 49 151 150 566 28
E-post: k.yrjonen-external@gfa-cert.com
Hemsida: https://www.gfa-cert.com/

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus).

Intertek Certification AB, ASI-ACC-002 (CoC & FM)
(licensierad av SCS Sverige Scientific Certification Systems Forest Conservation Program)
Box 1103, Torshamnsgatan 43, 164 22 Kista
Kontaktperson: Patrik Vendel
Tel: 08-750 00 00
E-post: patrik.vendel@intertek.com
Hemsida: www.intertek.se

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus).

Preferred by Nature/NEPCon, ASI-ACC-066 (CoC & FM)
co/Stanza AB, Gjuterigatan 19, 652 21 Karlstad
Kontaktperson: Piotr Godziszewski
Tel: 070 281 88 74
E-post: pgodziszewski@preferredbynature.org
Hemsida: https://preferredbynature.org/

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus).

SGS Sweden AB, ASI-ACC-047 (CoC & FM)
(licensierad av SGS Société Générale de Surveillance SA)
Maskingatan 5, 417 64 Göteborg
Tel: 031-755 05 00
Kontaktperson: Hanna Hansson
E-post: se.forest@sgs.com
Hemsidawww.sgsgroup.se

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus och Kina CoC, Belarus och Brasilien FM).

WSP Danmark A/S / Soil Association Certification, ASI-ACC-004 (CoC & FM)
(licensierad av Soil Association Woodmark)
Sønderhøj 8
DK-8260 Viby J
Kontaktperson: Karina Seeberg Kitnæs
Mobil: +45 201 195 82
E-post: karina.kitnaes@wsp.com
Hemsida: https://www.wsp.com

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus).

TÜV NORD CERT, ASI-ACC-021 (CoC)
Grosse Bahnstrasse 31, D-225 25 Hamburg, Tyskland
Kontaktperson: Carl Höcke
Tel:+49-40 8557 2486
Mobil:+49-160 88 87 156
E-post: choecke@tuev-nord.de
Hemsida: www.tuv-nord.com

Omfattning: Globalt (exklusive Belarus och Kina).