Vilka regler gäller för skogsbruk?

Här hittar du de regler som är relevanta för dig som skogsägare.

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade på FSC Internationals hemsida (document center). Här redovisas ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten på engelska eller spanska.

Ung skog
Henrik von Stedingk

Standarder

Höstskog
Henrik von Stedingk
Denna standard gäller för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. Reglerna är framtagna av FSC Sverige och bygger på FSC:s principer och kriterier.
Biologisk mångfald i skogen
FSC Sweden, Kolbjörn Örjavik
Ekosystemtjänster är nyttan som människor får av naturens ekosystem, det kan vara allt från rent vatten, kolbindning och lagring samt bevarande av biologisk mångfald..
Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos
FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter. Reglerna för FSC Kontrollerat virke gör det möjligt att blanda material från acceptabla källor med FSC-certifierat material. Dessa produkter bär märket - FSC Mix.