Vilka regler gäller för skogsbruk?

Här hittar du de regler som är relevanta för dig som skogsägare.

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade på FSC Internationals hemsida (document center). Här redovisas ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten på engelska eller spanska.

Ung skog
Henrik von Stedingk

Standarder

Höstskog
Henrik von Stedingk
Denna standard gäller för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. Reglerna är framtagna av FSC Sverige och bygger på FSC:s principer och kriterier.
Vatten i skog
Ekosystemtjänster är de fördelar som människan får från naturen, det kan vara allt från pålitliga flöden av rent vatten och bevarande av biologisk mångfald till kolbindning och lagring.
Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos
FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter. Reglerna för FSC Kontrollerat virke gör det möjligt att blanda material från acceptabla källor med FSC-certifierat material. Dessa produkter bär märket - FSC Mix.