Vilka regler gäller för skogsbruk?

Här hittar du de regler som är relevanta för dig som skogsägare.

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade på FSC Internationals hemsida (document center). Här redovisas ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten på engelska eller spanska.

Ung skog
Henrik von Stedingk

Standarder

Höstskog
Henrik von Stedingk

Denna standard gäller för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. Reglerna är framtagna av FSC Sverige och bygger på FSC:s principer och kriterier.

Biologisk mångfald i skogen
FSC Sweden, Kolbjörn Örjavik

Ekosystemtjänster är nyttan som människor får av naturens ekosystem, det kan vara allt från rent vatten, kolbindning och lagring samt bevarande av biologisk mångfald..

Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter.

FSC kontrollerat virke gör det möjligt att blanda FSC-certifierat material med icke-certifierat material. En produkt med FSC Mix-märkning innebär att företaget som tillverkat produkten är certifierad enligt FSC:s spårbarhetsstandarder och materialet de köper in kommer från FSC-certifierat skogsbruk men också från skogsbruk som inte är FSC-certifierat.