Policy för organisationer associerade med FSC

FSC:s uppdrag är att främja ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Ormbunke i skog
FSC Sverige / Henrik von Stedingk

Policy för organisationer associerade med FSC

FSC:s uppdrag är att främja ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Det blir alltmer uppenbart att associationer mellan FSC och organisationer som är inblandade i oacceptabel verksamhet med skogsanknytning är skadlig för FSC:s rykte och i det långa loppet också för FSC:s förmåga att fullfölja sitt uppdrag. För att hantera detta problem gav FSC:s styrelse i mars 2007 i uppdrag till FSC:s internationella center att ta fram riktlinjer för tredje parts association med FSC.

Det har resulterat i denna policy med vars hjälp FSC räknar med att kunna identifiera organisationer som inte erkänner och följer basala regler för ansvarsfullt skogsbruk. Detta för att förhindra att de missbrukar sin association med FSC.

Policyn har särskild relevans för, men är inte begränsad till, organisationer som har rätt att använda FSC:s varumärke och är certifierade enligt FSC:s standarder för skogsbruk, spårbarhet och/eller kontrollerat virke.

Policy for Association 2023.pdf
PDF, Storlek: 532.32KB

Policy för organisationer associerade med FSC

Policy for Association 
FSC-POL-01-004 V3-0