Doftticka

Webbinarium: Nyckelbiotopsinventeringens historia och vad som händer nu

FSC Sverige bjuder in till webbinarium 29 mars klockan 10.00-12.00 om Skogsstyrelsens utveckling av nyckelbiotopsinventeringen samt om hur Skogsstyrelsen arbetar idag för att inventera och skydda skogar med höga naturvärden.

 

  • Per Simonsson, naturvårdsexpert, presenterar sin rapport: Inventering av Nyckelbiotoper - 30 år av erfarenhet och utveckling.
  • Svante Claesson, enhetschef på Skogsstyrelsen, berättar hur Skogsstyrelsen jobbar för att bevara skogar med höga naturvärden, när man slutat registrera nyckelbiotoper.

Därefter följer frågor och diskussion.

Per Simonssons rapport hittar du här

Klicka här för att anmäla dig och få tillgång till uppkopplingslänk i din kalender.

Föreningsstämma 2023

FSC Sveriges föreningsstämma 2023

Måndagen den 8 maj är det dags för vår föreningsstämma och vi välkomnar alla medlemmar att delta! Kallelsen skickas till er senast 3 veckor innan föreningsstämman, men skriv gärna in i era kalendrar redan nu. Då stämman är på en måndag kommer vi att börja kl: 11:30 med en gemensam lunch.


Plats: Hubben sal 3 & 4, Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 Uppsala (samma plats som förra året).
 

Motioner: Motioner ska vara inskickade senast den 27 mars, men det finns önskemål från styrelsen att de gärna ska vara inskickade senast den 13 mars.
Kansliet kommer även att ordna ett motionstorg där medlemmar kan presentera de inkomna motionerna. Datum för det kommer senare.

 

Nominera: Om ni har förslag på förtroendevalda som ska nomineras till styrelse eller kommittéer kan ni kontakta er kammarrepresentant i Valberedningen.
Ekonomisk: Karin Fällman Lillqvist, karin.fallman@skogssallskapet.se
Miljö: Christer Johansson, christer.johansson@birdlife.se
Social: Magnus Lindberg, magnus.lindberg@gsfacket.se  

Här hittar du föreningens stadgar.