Trust The Tree – Choose FSC

FSC Forest Week 2023

FSC Forest Week är en årlig kampanj som ökar medvetenheten om FSC:s arbete och lyfter fram vilken roll vi har i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald genom att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk.

I år fokuserar vi på att utbilda konsumenter samt att uppmuntra dem att leta efter FSC-märket på produkter för att stödja ansvarsfullt skogsbruk.

När

Kampanjen pågår mellan den 23 - 29 september 2023

Möte i skogen

Webbinarium om FSC

Välkomna på ett webbinarium som kommer handla om FSC-systemet, vad du som är engagerad i skog och skogsbruk kan förvänta dig av certifieringen.

Välkomna på en fortsättning från det första mötet i en serie träffar om FSC. Mötet i juni handlade om klagomål och FSC-systemet.
 
Denna gång fördjupar vi oss i vad FSC gör för skillnad och går lite djupare i delar av certifieringens regler. Vår främsta målgrupp är ni som skickar in synpunkter och klagomål genom FSC-systemet – men alla intresserade är välkomna.

  • FSC:s kansli kommer att prata om certifieringen utifrån genomförda studier och diskutera svårigheter med att studera eller visa om och hur certifieringen bidrar. 
  • Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, och Peter Roberntz, senior rådgivare skog på WWF, deltar och berättar om sitt engagemang i FSC samt vad FSC bidragit med utifrån sina perspektiv. 

Skicka in frågor senast 12 november så att vi kan anpassa presentationer och diskussionen. Bjud gärna in personer som kan vara intresserade att delta på seminariet genom att skicka vidare inbjudan. 

Datum: 30 november 2023

Tid: 18.30-21.00

Plats: Mötet är digitalt. Möteslänken skickas ut till alla anmälda dagen innan mötet. 
Anmälan: Anmäl dig senast 28/11 via mejl till Beatrice Jansson (b.jansson@se.fsc.org)

Webbinarium

Webbinarium: Vad behöver jag tänka på när jag skriver om FSC?

Säljer ni FSC-märkta produkter och vill kommunicera om det? Då behöver ni en varumärkeslicens. Välkommen på en introduktion där vi berättar mer!

Torsdag 30 november kl. 9.30 håller vi ett webbinarium för dig som är nyfiken på Forest Stewardship Council (FSC). Vi ger dig exempel på hur du kan kommunicera och vad ni i er organisation behöver ha på plats innan ni gör det. 

Läs mer och anmäl dig till webbinariumet (du behöver inte vara certifierad eller ha en varumärkeslicens för att delta)