Webbinarium: revisorernas roll i FSC-systemet

Den 23 maj mellan 18:30 – 21:00 bjuder FSC Sverige in till ett möte där vi fördjupar oss revisorernas uppdrag inom ramen för skogsbruksstandarden.  

Webbinariet riktar sig framför allt till dig som är intresserad av att förstå FSC och vad du som är engagerad i skog och skogsbruk kan förvänta dig av certifieringen. Vår främsta målgrupp är ni som skickar in synpunkter och klagomål genom FSC systemet – men alla intresserade är välkomna. 

Detta är en fortsättning på en serie träffar om FSC. Vi har tidigare diskuterat klagomål och FSC systemet samt vad FSC gör för skillnad kopplat till miljöaspekter. Denna gång tittar vi närmare på revisorernas roll inom FSC och hur de jobbar.  

Läs mer och delta

 

Möte i skogen

Samplaneringsforum

Den 14-15 augusti anordnas samplaneringsforum i Bräcke som riktar sig till personer som arbetar med renskötsel och skogsbruk. 

Efter förra årets tvådagarsmöte där vi diskuterade hur samplaneringen inom FSC fungerar i praktiken bjuder vi även i år in till workshop och exkursion. Arrangörer är FSC Sveriges kansli, SSR, Sveaskog, SCA, Fastighetsverket och Holmen.

Samplaneringsforumet riktar sig till dig som renskötare, skogsbrukspersonal eller som på annat sätt jobbar med frågor om renskötsel och skogsbruk. Syftet är diskutera hur samplaneringen inom FSC fungerar i praktiken, utbyta erfarenheter, ta fram goda exempel och lyfta utmaningar, lära mer om verktygen processledning (medling) och granskning samt FSC:s regelverk.

Mer information samt agenda får du genom att kontakta Beatrice Jansson (b.jansson@se.fsc.org) på FSC Sveriges kansli. Anmälan görs senast 9 juni.

Webbinarium: Vad behöver jag tänka på när jag skriver om FSC?

Säljer ni FSC-märkta produkter och vill kommunicera om det? Då behöver ni en varumärkeslicens. Välkommen på en introduktion där vi berättar mer!

Onsdag den 28 augusti kl. 9.30 - 10:30 håller vi ett webbinarium för dig som är nyfiken på Forest Stewardship Council (FSC). Vi ger dig exempel på hur du kan kommunicera och vad ni i er organisation behöver ha på plats innan ni gör det. 

Läs mer och anmäl dig till webbinariumet (du behöver inte vara certifierad eller ha en varumärkeslicens för att delta)

FSC Forest Week 2024 bakgrund

FSC Forest Week 2024

SAVE THE DATE!

FSC Forest Week är en årlig kampanj som ökar medvetenheten om FSC:s arbete och lyfter fram vilken roll vi har i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald genom att stödja ett ansvarsfullt skogsbruk. 

När

Kampanjen pågår mellan den 21 - 27 september 2024

Läs mer om kampanjen!