Larv på stubbe i skogen

Introduktion till FSC Ekosystemtjänster

Vill du bli ledande i att bevara skogens ekosystem? Oavsett om du är skogsägare, företag eller bara har ett intresse, har FSC skapat nya sätt för dig att engagera dig i bevarande och restaurering av skogens ekosystemtjänster.

FSC Sverige bjuder in till webbinarium för att introducera FSC Ekosystemtjänster och de möjligheter som finns för skogsförvaltare, företag som vill finansiera ekosystemtjänster hos en skogsägare samt andra intressenter. Alla som har ett intresse av skogens ekosystem är välkomna.


 
När: den 10 november 2022 kl. 14:00-16:30.

Agenda

- 14:00 Introduktion till FSC Ekosystemtjänster, Jan Ihre och Anne van der Bruggen vid FSC Sverige
- 14:30 Erfarenheter från arbete med FSC Ekosystemtjänster i Italien, Ilaria Dalla Veccia skogsexpert vid FSC Italien
- 15:00 Frågestund
- 16:30 Avslut

Detta webbinarium är gratis och kommer att vara på både svenska och engelska.
 

Anmälan

Klicka på länken för att anmäla dig, senast den 1 november behöver vi ditt svar.  

Anmälan

Här kan du läsa mer om de olika ekosystemtjänsterna

 Biodiversitet
- ett exempel från Frankrike

Kolbindning & lagring
- ett exempel från Portugal

Vattenkvalitet
- ett exempel från Mexiko


Jordmån
- ett exempel från Nederländerna

Friluftsliv & rekreation
- ett exempel från Italien