Vilka regler gäller för mitt företag?

Här hittar du de regler som är relevanta för producerande företag, butiker och återförsäljare. 

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade hos FSC International, med undantag för de regler som rör varumärkeslicenser. Här redovisas också ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten engelska eller spanska.

FSC-märket på en hangtag
FSC / Camisole (Mey)

FSC:s regler för företag

Här hittar du kortfattade beskrivningar och länkar till de regler, standarder, policys med mera som gäller för företag. Vid beskrivningarna finns klickbara länkar till den undersida där standarden eller policyn finns.

Standarder

FSC on products
Kolbjörn Örjavik
FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvaran från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).
FSC-märkta kläder
Märta Lindqvist
I princip kan alla produkter som kommer från skogen bära vårt märke. Men för att få sätta FSC-märket på en produkt måste råvaran komma från en FSC-certifierad skog, samt vara spårbar hela vägen fram till färdig produkt.
Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos
FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter. FSC kontrollerat virke gör det möjligt att blanda FSC-certifierat material med icke-certifierat material. En produkt med FSC Mix-märkning innebär att företaget som tillverkat produkten är certifierad enligt FSC:s spårbarhetsstandarder och materialet de köper in kommer från FSC-certifierat skogsbruk men också från skogsbruk som inte är FSC-certifierat.
Biologisk mångfald i skogen
FSC Sweden, Kolbjörn Örjavik
Ekosystemtjänster är nyttan som människor får av naturens ekosystem, det kan vara allt från rent vatten, kolbindning och lagring samt bevarande av biologisk mångfald..
Projektcertifiering
Byggpartner
Bidra till ett mer hållbart byggande i trä genom att projektcertifiera din byggnad eller ditt projekt! Du bevisar att du väljer trä från ansvarsfullt skogsbruk, och bidrar därmed till att öka värdet av ett FSC-certifierat och ansvarsfullt skogsbruk.

Vad gäller för din verksamhet?

Guide för att använda FSC:s varumärken

 

Frågor och svar