FSC Kontrollerat virke

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter.

FSC kontrollerat virke gör det möjligt att blanda FSC-certifierat material med icke-certifierat material. En produkt med FSC Mix-märkning innebär att företaget som tillverkat produkten är certifierad enligt FSC:s spårbarhetsstandarder och materialet de köper in kommer från FSC-certifierat skogsbruk men också från skogsbruk som inte är FSC-certifierat.

Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos
FSC Mix

Visste du?

När FSC skapades i början av 1990-talet, utgick man från att produktmärkningen enbart skulle omfatta produkter som uteslutande tillverkats av råvara från FSC-certifierat skogsbruk. Ganska snart visade det sig dock vara svårt att tillämpa en sådan restriktion i praktiken, inte minst på grund av svårigheterna för industrin att köra separata tillverkningsprocesser för certifierat respektive ocertifierat virke. Kravet om 100 procent certifierat virke i certifierade produkter gjorde FSC-konceptet otympligt och oattraktivt, och begränsade dess utveckling.

1997 introducerades möjligheten att blanda in ocertifierat material. 2004 lanserades konceptet ”FSC Mix” som innebär att en del av den ingående råvaran i en märkt produkt kan komma från ocertifierat skogsbruk som uppfyller vissa minimikrav. Denna lösning öppnade för industrin att blanda certifierat och ocertifierat virke i processerna, en möjlighet som visat sig avgörande för FSC-systemets expansion.

Risker?

Med FSC Kontrollerat virke begränsas risken att virket kommer från oacceptabla källor.

FSC:s regler för kontrollerat virke förbjuder:

  1. olagligt avverkat virke,
  2. virke som skördats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter,
  3. virke från skogar med hotade höga bevarandevärden,
  4. virke från skogar med genetiskt modifierade träd samt
  5. virke från storskalig omvandling av skog till plantage eller annan markanvändning.

Alla spårbarhetscertifierade företag som använder regelverket måste göra en riskbedömning för att begränsa risken att virke med oacceptabelt ursprung ingår i produkten. För vissa länder finns det nationella riskbedömningar godkända av internationella FSC. I annat fall får företagen göra egna riskbedömningar. Ju högre risk för förekomst av virke från oacceptabla källor, desto mer detaljerade krav ställs på dokumentation av virkets ursprung. En centraliserad nationell riskbedömning för Sverige finns framtagen. En översikt över centraliserade riskbedömningar från olika länder finns på FSC Internationals hemsida.

Timmer längst en väg
Mostphotos

Virkesköpare kontrollerar att ocertifierat virke inte kommer från nyckelbiotoper

Enligt rapporten "Koll på virket?" genomför FSC-certifierade företag kontroller för att undvika virke från nyckelbiotoper vid virkesköp från ocertifierade markägare. Rapporten visar att företagen själva tagit fram ett omfattande kontrollsystem, och att de certifierade virkesköpande företagen själva har tagit fram rutiner för genomförande av naturvärdesbedömningar innan avverkning av virke köpt på rot. 

Ladda hem rapporten "Koll på virket"

Klart och tydligt

Certifierade företag har möjlighet att marknadsföra sin försäljning eller inköp av kontrollerat material eller virke genom att använda texter som utvecklats av FSC.

De förklarande texterna som certifikatsinnehavare måste använda vid marknadsföring av produkter från kontrollerade källor, eller för att förklara vad en MIX-märkning innebär, är följande:

  • FSC® Kontrollerat virke begränsar risken att virket kommer från oacceptabla källor (fsc.org/en.cw).
  • Med FSC® Kontrollerat virke begränsas risken att virket kommer från oacceptabla källor. FSC:s regler för kontrollerat virke förbjuder: olagligt avverkat virke, virke som skördats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter, virke från skogar med hotade höga bevarandevärden, virke från skogar med genetiskt modifierade träd samt virke från storskalig omvandling av skog till plantage eller annan markanvändning. För mer information om FSC kontrollerat virke se fsc.org/en/cw.

Två standarder för Kontrollerat virke

  • FSC-STD-40-005 V3-1 FSC Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood - Denna standard uppmanar företag att undvika att anskaffa material från oacceptabla källor.
  • FSC-STD-30-010 V2-0 FSC Controlled Wood Standard for Forest Management Enterprises - Denna standard specificerar krav på skogsbruksföretag för att visa att deras skötselmetoder resulterar i material från acceptabla källor.
Controlled Wood_CAB FAQ (EN).pdf
PDF, Storlek: 83.31KB

Vanliga frågor och svar (eng)