Projektcertifiering

Bidra till ett mer hållbart byggande i trä genom att projektcertifiera din byggnad eller ditt projekt! Du bevisar att du väljer trä från ansvarsfullt skogsbruk, och bidrar därmed till att öka värdet av ett FSC-certifierat och ansvarsfullt skogsbruk.

Projektcertifiering
Byggpartner

Bidra till ett mer hållbart byggande i trä

Enskilda föremål eller byggnader av vilken storlek eller skala som helst som byggs eller renoveras kan söka projektcertifiering. Projektcertifiering kan också användas för anläggningsprojekt och evenemang som utställningar och festivaler. Projektcertifieringen gör det möjligt att FSC-certifiera byggnader och projekt, utan att hela företaget och alla entreprenörer behöver spårbarhetscertifieras.

Värdet med projektcertifiering

  • Bevisar att träprodukterna kommer från ansvarsfullt skogsbruk
  • Bidrar till att uppfylla kraven i Breeam, LEED, Svanen och andra certifieringar för hållbara byggprojekt
  • Bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling - FSC bidrar till att uppfylla 14 av de 17 målen
  • Ger er organisation en bra möjlighet att kommunicera ert hållbarhetsarbete

Projektcertifiering lämpar sig för bland andra

  • Arkitekter
  • Byggföretag
  • Modulhustillverkare
  • Entreprenörer
  • Hantverkare
  • Båtproducenter

Det finns tre olika alternativ till projektcertifiering, så att ni enkelt kan välja det som passar er bäst.

Fullständig projektcertifiering

Med en fullständig projektcertifiering kan ni kommunicera att hela projektet är FSC-certifierat. Då måste samtliga trämaterial vara FSC-certifierade, dock kan projektet innehålla upp till 2 % ocertifierat och okontrollerat material ifall det inte syns i det färdiga projektet, exempelvis dymlingar, papper och trä i kompositmaterial och liknande.

Certifiering i procent

Med detta alternativ kan ni kommunicera att en viss procentandel av trämaterialen i projektet är FSC-certifierade. Obs: De trämaterial som inte är FSC-certifierade måste komma från kontrollerade källor, Controlled Wood eller vara trä som återvunnits före konsumentledet.

Certifiering av särskilda delar i ett projekt

Med detta alternativ kan ni kommunicera att särskilda delar av ett projekt är FSC-certifierade, exempelvis dörrar, fönster och golv.

Det är viktigt att det FSC-certifierade materialet köps direkt från FSC-certifierade leverantörer. Leverantörernas certifikat måste vara giltigt och omfattade specifika material/produkter som projektet köper in. Du kontrollerar certifikatet i vår certifikatsdatabas.

Projektet ska också ha en nedskrivenprocess för att kontrollera att FSC-anspråk finns med i fakturor och följesedlar.

Läs mer om FSC:s projektcertifiering hos FSC International.

Naturum Dalarna Tower
Per Johansson

Naturum Dalarna

Sveriges första FSC Projektcertifierade byggnad

Tornet i Naturum Dalarna är helt byggt i trä med undantag för förankringen i berget. Stommen och golvet är FSC-certifierat trä.

Om projektcertiering

Kontakt

Jan Ihre

Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.