Skogens sociala värden

En FSC-certifierad skogsägare tar ett större ansvar för sin skog, både när det gäller miljön, den biologiska mångfalden och de som arbetar i skogen. Här kan du läsa om viktiga bidrag som FSC-certifieringen medverkar till med fokus sociala värden.

Orientering kontroll

I skogen ryms många olika sociala värden, allt från platser som är viktiga historiskt och kulturellt, till människor som vill nyttja skogen på olika sätt.

Visste du att en FSC-certifierad skogsägare som tänker avverka, eller göra andra stora förändringar i skogen, ska ge berörda parter möjlighet att lämna synpunkter. När det gäller renbetesområdet så görs en samplanering eller samråd. Kulturmiljöer och områden som välanvända stigar är exempel på miljöer det är viktigt att ta hänsyn till.

Nedan hittar du fler exempel på vårt – och ditt – bidrag till skogens sociala värden.

Träkonstruktion vid byggande av hus
Enligt FSC:s regelverk för skogsbruk Sverige ska skogsägaren säkerställa en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för alla som arbetar i skogsbruket. Kraven omfattar även entreprenörer och underentreprenörer (om inget annat anges).
Flygfoto över Abisko
Mostphotos
Den certifierade skogsägaren förväntas ha samverkan för områden som är viktiga för lokalsamhället. För områden som identifieras som särskilt viktiga kan det bli aktuellt med samråd, en formaliserad form av samverkan.
Cyklar genom skogen
Mostphotos
Skogen är en omistlig plats för friluftsliv och rekreation. Den markägare som väljer att certifiera sin skog förbinder sig att följa de regler som finns i FSC-standarden. Här hittar du några exempel på hur den FSC-certifierade skogsbrukaren aktivt främjar friluftslivs- och rekreationsintressen