FSC ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är nyttan som människor får av naturens ekosystem, det kan vara allt från rent vatten, kolbindning och lagring samt bevarande av biologisk mångfald..

Biologisk mångfald i skogen
FSC Sweden, Kolbjörn Örjavik

Viktiga ekosystem skyddas i ett FSC-certifierat skogsbruk. Genom FSC ekosystemtjänster kan både skogsägare och finansiärer visa på och kommunicera mätbara mervärden som certifieringen bidrar till.

För företag och organisationer som arbetar med vetenskapliga mål (SBTI) kan finansiering av FSC ekosystemtjänster användas som ett harmoniserande verktyg.

Hur går det till?
Skogsägare och finansiärer kommer överens om vilka tjänster de ska verifiera. En verifiering kan vara att återskapa eller bevara och upprätthålla en eller flera av nedan listade tjänster.

FSC ekosystemtjänster

 

Bli en del av lösningen: investera i projekt som motverkar klimatkrisen

FSC Ekosystemtjänster gör det möjligt för din organisation att sponsra ansvarsfulla skogsbruksprojekt som gör en verklig skillnad i kampen mot klimatkrisen och förlust av biologisk mångfald och andra globala utmaningar. Läs mer om att finansiera ett projekt.

Projekt

Forest with Deciduous trees
FSC Sweden K Örjavik

För företag och organisationer som arbetar med vetenskapliga mål (SBTI) kan finansiering av FSC ekosystemtjänster användas som ett harmoniserande verktyg.

Guidance for Demonstrating Ecosystem Services Impacts FSC-GUI-30-006 V1-0
PDF, Storlek: 7.18MB

Ladda ner

I FSC:s regelverk med riktlinjer finns kraven för FSC-certifierade skogsbruk som på ett trovärdigt sätt vill visa effekten av deras aktiviteter på underhåll, bevarande, restaurering eller förbättring av ekosystemtjänster.

 

Regelverk

FSC har ett regelverk för att vägleda i processen att verifiera den nytta skogscertifieringen bidragit till. För att en ekosystemtjänst ska kunna mätas krävs det att skogen som levererar tjänsten är certifierad enligt FSC:s skogsbruksstandard.

Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tool FSC-PRO-30-006 EN V1-2
PDF, Storlek: 1.03MB

FSC:s skogsbruksstandard kräver redan att skogsägare bevarar eller återställer ekosystemtjänster och att skogar med höga naturvärden bevaras. Med skogsbruksstandarden som grund har FSC utvecklat ett regelverk med riktlinjer för att verifiera effekten och mätbara resultat i ett FSC-certifierat skogsbruk.

Läs mer om FSC ekosystemtjänster på FSC Internationals hemsida

För mer information, kontakta

Jan Ihre

Jan Ihre

Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.

Anne Van Der Bruggen

Anne van der Bruggen

Anne van der Bruggen arbetar med skogsbruksstandarden, certifieringsfrågor inom skog och FSC Ekosystemtjänster.

FSC Ekosystemtjänster

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er med mer information.

Vem är du?
Jag vill veta mer om hur FSC Ekosystemtjänster kan hjälpa mig i mitt skogsbruk
Jag vill veta mer om att investera i mätbara värden.

Vilka ekosystemtjänster vill du veta mer om?
Jag vill veta mer om hur jag kan mäta vattenkvalitet, rening och återställning
Jag vill veta mer om kolbindning och lagring
Jag vill veta mer om att mäta biologisk mångfald
Jag vill veta mer om hur min skog kan mäta sociala värden
Jag vill veta mer om markrestauration, återskapande och förbättring av mark

Jag letar efter ett projekt att finansiera för att
SBTi (Science Based Targets), GRI (Global Reporting Index), GHG (Greenhouse Gas Protocol) mfl

Genom att skicka in det här formuläret samtycker du till att dina uppgifter sparas och behandlas i FSC:s IT-system. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig. Läs mer om hur vi behandlar din data i våra villkor.
Make sure all mandatory fields have been filled in.