Ni sätter FSC på marknaden

Företags sociala ansvar och hållbarhet är mer än bara buzzwords. Konsumenter, och samhället i stort, förväntar sig att företagen är en del av lösningen när det kommer till miljö- och sociala frågor. För alla företag som är förknippade med skogsbruk och skogsprodukter är det en bra idé att arbeta med FSC.

jordklot och trähus
Mostphotos
FSC-märkt förpackning

FSC sätter er på marknaden

När det handlar om skogsbaserade produkter är FSC-certifiering det hållbara val du kan lita på för att leverera bättre resultat för skogen, människorna och marknaden – idag och för framtida generationer.

En FSC-certifiering kan hjälpa ditt företag att uppfylla lagkrav samtidigt som den ger bättre tillgång till marknaden, ökar intäkterna och ger er möjlighet att berätta om ert hållbarhetsarbete.

Vi kan hjälpa ditt företag med förbättrad effektivitet, marknadstillgång, uppfyllande av FN:s mål för hållbar utveckling och mer.

Vi har skräddarsydda lösningar för olika branscher, från möbler till massa och papper.

Vi erbjuder ytterligare verktyg för företag som väljer att arbeta med oss, såsom marknadsföringskampanjer för att främja ditt samarbete med FSC.

FSC:s märken på era produkter

För att få placera FSC:s märken på en produkt måste den innehålla FSC-certifierad råvara, och ditt företags verksamhet måste vara certifierad enligt FSC:s regler för spårbarhet. 

Exempel på branscher, som efter certifiering, får märka sina produkter är:

  • Bygg
  • Förpackning
  • Textil
  • Möbler
  • Sågverk
  • Tryckerier, och många fler.

Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Steg för steg - spårbarhetscertifiera din verksamhet.

Du som är certifierad får instruktioner om hur du får använda FSC:s varumärken av din certifierare.

Bilden visar ett träsnitt
Märta Lindqvist

Massivt trä

Trä är ett underbart material! Vackert att se på, lätt att arbeta med, förnybart, återvinningsbart, koldioxidsnålt och högpresterande. FSC-certifierat virke är en viktig råvara för hållbara träindustrier, som bygg och möbler.

FSC-certifieringen säkerställer inte bara användningen av mer miljöanpassade skogsbruksmetoder, utan den är också en viktig komponent i den växande träbyggstrenden. FSC-certifieringen hjälper även till att säkerställa efterlevnad av olika timmerförordningar, och motsvarar konsumenters efterfrågan på mer miljövänliga alternativ.

Träkonstruktion vid byggande av hus

Mer hållbart byggande

Ansvarsfulla inköp av virke kan gynna byggprojekt på många sätt. Trä är ofta mer kol- och energieffektivt jämfört med andra byggmaterial. Trä kan dock komma från ohållbara skogsbruksmetoder. Denna risk kan minskas genom att köpa FSC-certifierat virke.

FSC är världens mest pålitliga skogsbrukscertifiering som tillför miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar till byggprojekt. Byggbranschen är den största köparen av trävaror. Sektorn påverkar därför vilken typ av virke som efterfrågas och bidrar till att öka mängden hållbart material som används.

Certifieringssystem för hållbart byggande, såsom USA:s Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) och Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), ger poäng – och därmed marknadsincitament – för FSC-certifierade byggmaterial.

Möbel av trä

Möbler

Konsumenter vill ha hållbara produkter och möbler är inget undantag. FSC-certifierat trä är en pålitlig lösning som visar ditt varumärkes engagemang för hållbara lösningar för skogar, människor och företag – idag och för framtida generationer.

Genom att köpa FSC-certifierat material och lägga till FSC-märkningen på era produkter, hjälper ditt företag konsumenterna att göra ett ansvarsfullt val och säkerställer skogar för alla, för alltid.

T-shirts gjorda av träfiber

Textilier

Textilindustrin ökar snabbt användningen av förnybara material för bland annat kläder, sänglinne och andra produkter. Konstgjorda cellulosafibrer (MMCF) kommer från trä och representerar en av de snabbast växande fibrerna under det senaste decenniet. Dessa fibrer inkluderar viskos, modal och lyocell.

FSC:s skogsbrukscertifiering är ett viktigt verktyg i textilbranschens arbete för att förhindra avskogning, bevara biologisk mångfald och skydda urfolks rättigheter. FSC:s spårbarhetsstandarder syftar till att upprätthålla integriteten hos certifierat material genom hela leveranskedjan från skog till slutprodukt.

Fashion Forever Green Pact

Fashion Forever Green Pact

Är en uppmaning riktad till mode- och textilföretagen för att motverka att industrin bidrar till avskogning och förlust av biologisk mångfald.

Med det ökade behovet av förnybara och hållbara fibrer de senaste åren har konstgjorda cellulosafibrer (MMCF) blivit den snabbast växande fibern på marknaden. Tyvärr kommer det mesta av fibern fortfarande från ocertifierade skogar runt om i världen. De här skogarna är sårbara för avskogning, hot mot den biologiska mångfalden och försörjningen för dem som är beroende av skogen.

Fashion Forever Green Pact baseras på åtgärder som gör hållbarhetsfrågan till en naturlig del av modeindustrins arbete med att tillgodose det ökande behovet av råvaror från skogen. I grunden representerar initiativet ett branschomfattande samarbete mellan FSC och globala klädvarumärken för att driva en förändring av inköpsmetoderna, med målet att skydda världens skogar.

Genom att gå med i Fashion Forever Green Pact förbinder sig företag att anta en ansvarsfull inköpspolicy inom ett år, samt ha minst en FSC-märkt kollektion senast 2025.

Bland företagen som redan skrivit under finns H&M Group, Masai Clothing Company, JBS Textiles Group, Aditya Birla Group, Bitte Kai Rand och Bravo World.

Våra olika märken

FSC 100%
FSC 100 % på en produkt betyder att allt skogsbaserat material som används i produkten kommer från FSC-certifierade skogar som har genomgått oberoende granskning för att bekräfta att de sköts ansvarsfullt.
FSC MIX
FSC MIX på en produkt berättar att produkten är gjord av en blandning av material från FSC-certifierade skogar, återvunnet material och/eller FSC Kontrollerat virke. Märket hittar du oftast på pappersprodukter, böcker och byggmaterial.
FSC Recycled
FSC RECYCLED på en produkt betyder att de skogsbaserade materialen som använts för att tillverka produkten är 100 % återvunna. På så sätt minskar trycket på skogen. Märket hittar du oftast på kartong- och pappersprodukter.

FSC, timmerförordningen och EUDR

Timmerförordningen är en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke och produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är sedan dess olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad. 

EUDR står för ”EU Deforestation Regulation” eller EU:s avskogningsförordning. Förordningen kommer ersätta timmerförordningen. Syftet är att hindra att produkter och varor som är kopplade till avskogning och försämring av skog (forest degradation) importeras till eller exporteras från EU.