FSC RECYCLED

FSC RECYCLED på en produkt betyder att de skogsbaserade materialen som använts för att tillverka produkten är 100 % återvunna. På så sätt minskar trycket på skogen. Märket hittar du oftast på kartong- och pappersprodukter.

FSC Recycled

FSC RECYCLED - ett sätt att ta ansvar

Både ökad konsumtion och produktutveckling leder till ett ökat tryck på skogen. Ett sätt att spara våra skogar är att använda återvunnet material.

Trä är ett fantastiskt material som både är förnybart och går att återvinna. Det går att använda till många olika produkter och är viktigt i omställningen till en biobaserad ekonomi. Något som många företag arbetar med.

Vi vill uppmuntra till återvinning

Pappersprodukter, till exempel förpackningar, är exempel på skogsprodukter som kan återvinnas, upp till hela sju gånger. När materialet inte längre går att återvinna, eftersom fibern tappat sin styrka, kan den gå till förbränning och blir då värme och energi.

FSC Recycled lanserades för att bekräfta hur viktigt det är med återvinning. Inom FSC:s regler för återvunnet material räknas både det som uppstått innan och efter konsumentledet. Till det sistnämnda räknas det pappersmaterial som vanliga konsumenter återvinner genom att lägga i pappers- eller förpackningskärlen i soprummet.

Säkerställa ursprung

Det är svårt att säkerställa det återvunna materialets ursprung. I dag finns inte särskilda återvinningskärl för FSC-material på våra återvinningscentraler eller soprum. Vi tycker att det är så pass viktigt att uppmuntra de företag och konsumenter som återvinner och köper återvunnet material att vi vill ge de företag som satsar på återvinning möjligheten att använda vår märkning.