För företag

Företags sociala ansvar och hållbarhet är mer än bara buzzwords. Konsumenter och samhällen förväntar sig att företag ska vara en del av lösningen när det kommer till miljö- och sociala frågor. För alla företag som är förknippade med skogsbruk och skogsprodukter är det vettigt att arbeta med FSC.

Möte
Mostphotos
 Blåbär i skogen
Henrik von Stedingk

Låt ert hållbarhetsarbete gro i skogen

Vi kan hjälpa ditt företag med förbättrad effektivitet, marknadstillgång, uppfyllande av FN:s mål för hållbar utveckling och mer. Vi har skräddarsydda lösningar för olika branscher, från möbler till massa och papper. Och vi tillhandahåller ytterligare verktyg för företag som väljer att arbeta med oss, såsom marknadsföringsmaterial för att främja ditt samarbete med FSC.

Är du intresserad av fördelarna med FSC?

När det kommer till skogsbaserade produkter är FSC-certifiering det hållbara val du kan lita på för att leverera bättre resultat för skogen, människor och marknader – idag och för framtida generationer.

En FSC-certifiering kan hjälpa ditt företag att uppfylla lagkrav samtidigt som det förbättrar marknadstillträde, ökar intäkterna och ger er möjlighet att berätta om ert hållbarhetsarbete.

FSC är den certifiering tusentals företag över hela världen valt, gör så du med!

  • FSC stöds av stora varumärken och företag och av frivilligorganisationer
  • FSC är den mest erkända skogscertifieringen
  • Vi tillhandahåller en inkluderande plattform för att engagerade intressenter
Vattendrag i en skog.

Dra åt skogen!

Nu kan ditt företag göra ännu mer för skogen! Ni kan sponsra en skogsägare att certifiera sina ekosystemtjänster, på så sätt bidrar ni till ett mer hållbart brukande av skogen och ger er möjlighet att kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Ekosystemtjänster är den nytta som människan får av naturens ekosystem. Inom FSC kan en skogsägare certifieras enligt följande ekosystemtjänster: biologisk mångfald, kolbindning & lagring, vattenkvalitet, jordmån och rekreation & friluftsliv. Det innebär att den FSC-certifierade skogsägaren ställer upp mål för att bidra till valda ekosystemtjänster som sedan kan verifieras.

Ekosystemtjänstcertifiering kan vara ett viktigt bidrag till att uppfylla målet om ett hållbart nyttjande av världens skogar. Det ger er ett tillfälle att kommunicera ert hållbarhetsarbete och vad ni gör för att bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål.