Hitta

FSC finns över hela världen och har kontor i många länder. De certifikat som utfärdas finns i en central databas på FSC Internationals hemsida.

Här beskriver vi hur du kan söka efter certifikat och företag som är FSC-certifierade.

En FSC-märkt bok

Sök

FSC International har en databas med alla utfärdade certifikat där vem som helst kan söka efter certifikatsinnehavare och kontrollera certifikatsnummer. Databasen är på engelska och uppdateringar av data kan ta upp till 24 timmar.

Du hittar här:

 • Kontaktuppgifter till verksamheten
 • Uppgifter om vad/vilka produkter certifieringen gäller för
 • Alla certifierade verksamheters unika certifikatskod och unika licensnummer

FSC utfärdar tre olika typer av certifikat: skogsbrukscertifikat (FM), spårbarhetscertifikat (CoC) och Controlled Wood (CW). 

För att söka efter Leverantörer väljer du "Certifikat" och följer instruktionerna.

 1. Certifikat

  I FSCs publika certifikatsdatabas kan du söka efter företag som tillverkar FSC-certifierade råvaror eller produkter.

  Fyll i formuläret genom att välja:

  • Företag (om du känner till företaget du vill söka efter)
  • Certifikatsstatus
  • Produkt - välj till exempel på:
   • Papper (P2 Paper)
   • Tryckmaterial (P8 Printed material)
   • Virke för byggen (W11 Wood for construction)
   • osv...

  Skogsbrukscertifikat
  Skogsbrukare och skogsägare som sköter sina skogar enligt FSC:s principer och kriterier kan efter kontroll få ett skogsbrukscertifikat. Certifikatskoden för skogsbrukscertifikat innehåller bokstäverna FM (Forest Management)

  Spårbarhetscertifikat
  Tillverkare, agenter och återförsäljare som på något sätt hanterar FSC-certifierade skogsprodukter kan få ett spårbarhetscertifikat, en förutsättning för att produkterna ska kunna bära FSC:s märke. Certifieringen innebär att FSC-materialet hanteras på ett sätt så att FSC-materialet är spårbart och så det inte på ett okontrollerat sätt kan blandas med ocertifierat material. Certifikatskoden för spårbarhetscertifikat innehåller bokstäverna COC (Chain of Custody).

  Controlled Wood
  Controlled Wood är utformat för att hjälpa certifierade verksamheter att utesluta risken för att få in virke från illegala eller kontroversiella källor i sina produktkedjor. Virke från kontrollerade källor enligt Controlled Wood kan inte märkas, däremot kan virke från kontrollerade källor få användas i FSC-produkter som bär märket FSC Mix. Verksamheter som arbetar med FSC:s standard för Controlled Wood ska ha en särskild Controlled Wood kod. Den innehåller bokstäverna CW (Controlled Wood).

 2. Offentliga certifierarrapporter

  Du hittar revisionsrapporterna genom att söka på företagsnamn, certifikatsnummer eller licensnummer i Internationella FSC:s certifikatsdatabas.

  Certifierade företag kontrolleras i 5-års cykler, med en huvudcertifiering år 1 och uppföljande kontroller år 2 till 5. Resultaten av varje kontroll ska sammanställas i en offentligt tillgänglig rapport. Rapporten ska publiceras i internationella FSC:s certifikatsdatabas inom tre månader efter att den är klar och godkänd. 

  Rapporterna innehåller en beskrivning av den certifierade verksamheten, noterade observationer och anmärkningar. I samband med de uppföljande kontrollerna görs också noteringar om hur anmärkningar från tidigare kontroller åtgärdats.

  Tre nivåer av anmärkningar

  1. Observationer – Områden där certifieraren ser att det finns ett behov av att stärka FSC-arbetet för att förebygga framtida anmärkningar. Certifikatsinnehavaren har inga skyldigheter att redovisa åtgärder, men vid kommande revision kontrolleras dessa områden extra. Observationerna är tänkta som en vägledning i förbättringsarbetet. 
  2. Mindre avvikelse (Minor CAR) – Certifieraren har registrerat att certifikatsinnehavaren inte fullt ut följer standarden. Här behövs korrigeringar, men åtgärdsbehovet bedöms inte som akut. En mindre avvikelse ska vara åtgärdad till nästa årliga kontroll.
  3. Större avvikelse (Major CAR) – Certifieraren har registrerat att certifikatsinnehavaren inte fullt ut följer standarden. Här behövs korrigeringar, och avvikelsen bedöms som allvarlig. Certifikatsinnehavaren ska åtgärda avvikelsen och inom 3 månader och redovisa vad som gjorts för att rätta till eller förhindra att nya misstag av samma karaktär upprepas.
 3. Projektcertifieringscertifikat

  I FSCs publika certifikatsdatabas för projektcertifieringar kan du söka efter projekt ut ifrån vem som är ägare av projektet eller var certifikatet är utställt.

  Fyll i formuläret genom att välja:

  • Företag (Name: om du känner till namnet företaget bakom projektcertifieringen kan du skriva in det här)
  • Land (välj vilket land du vill söka i)
 4. Utvärderingar

  Här hittar du information till intressenter om schemalagda utvärderingar för skogscertifiering

 5. Certifieringsorgan

  Här hittar du kontaktuppgifter till certifieringsorgan som är ackrediterade att utföra FSC-certifiering i Sverige.

 6. Varumärkeslicensinnehavare

  I FSC:s publika databas över varumärkeslicensinnehavare

 7. Trademark portal

  Logga in här om du vill komma åt FSC:s Trademark Portal.

  Marknadsför era produkter med hjälp av FSC! Med vårt verktyg - Marketing Toolkit - kan du enkelt skapa ditt eget material för att kommunicera FSC eller använda de färdiga mallarna. Alla som har en giltig varumärkeslicens eller ett certifikat kan använda verktyget. 

  I Marketing Toolkit får du tillgång till:

  • Fotografier
  • Vektorsiluetter
  • Mallar för tryckt material (hang tags, shelf wobbler, roll ups)
  • Mallar för sociala medier
  • Samt manualer, strategier, inspirationsmaterial och vår senaste film