Kontroll & certifiering

Alla som deltar i FSC:s certifieringssystem kontrolleras årligen av en oberoende tredje part. De kallas certifieringsorgan. Certifieringsorganen måste i sin tur vara godkända – ackrediterade – för att få sköta kontroller av FSC-certifierade företag. Certifierarnas arbete kontrolleras också varje år.

Vinterskog.

Kontroll & övervakning

Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla träråvara från skog som brukats enligt FSC:s regler. Att det verkligen är träråvara från FSC-certifierad skog ska säkras i alla led, från skog till märkt produkt – oavsett hur många led det är mellan skog och butik. Det finns därför två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag.

Certifieringsorganen godkänns och kontrolleras i sin tur genom Assurance Services International (ASI). De som har skogsbruks- eller spårbarhetscertifikat ska följa FSC:s skogsbruks- eller spårbarhetsstandarder, vilket kontrolleras minst en gång per år. Vid behov genomförs också oanmälda kontrollbesök.

Certifieringsorganen måste följa FSC:s regler och rutiner för certifiering, vilket också kontrolleras varje år. Användningen av FSC:s märke övervakas av FSC. Certifierade företag har en egen licenskod. På produkter ska den användas tillsammans med märket. Alla licenskoder finns lagrade i en databas hos FSC. Databasen är offentlig och där kan den som vill söka efter certifierade företag eller kontrollera om ett certifikat är giltigt. I databasen finns även publika rapporter för skogsbruk och kontrollerat virke. Läs mer och sök efter certifikat och rapporter här.

 

Lämna synpunkter och klagomål

Man with thoughts in forest
FSC Sweden, K Örjavik

FSC är en plattform för dialog mellan människor som bryr sig om skogen. Både våra medlemmar och allmänheten har möjlighet att påverka. Ett aktivt engagemang från omgivningen hjälper FSC att stärka och utveckla sina standarder och kontrollsystem.

Kontroll av varumärkesanvändning

Den som väljer FSC-produkter måste kunna lita på att varumärket håller vad det lovar: att träinnehållet kommer från ansvarsfullt skogsbruk. Felaktig eller illegal användning av varumärket kan allvarligt skada FSC:s mål och syften. )

Det är anledningen till att alla som vill använda FSC:s varumärke måste ansöka om tillstånd och följa FSC:s varumärkesregler. Du kan hjälpa oss att skydda varumärket genom att rapportera misstankar om otillåten användning.

Så här kontrollerar du om ett licensnummer är giltigt:

Det ska alltid finnas ett licensnummer under FSC:s logotypen med formatet FSC® C000000 (certifierade organisationer) eller FSC® N000000 (organisationer som har en varumärkeslicens).

Läs mer om att kontrollera licensnummer i vår databas!

Ett licensnummer enligt FSC® A000000 tillhör ett certifieringsorgan.

Om licensnumret inte finns, inte hör till det företag som saluför en produkt eller om det inte finns något licensnummer alls tillsammans med logotypen är vi tacksamma om du kan rapportera detta till FSC Sveriges kansli.

Misstänker du att FSC:s varumärken används fel?

Rapportera det till FSC Sveriges kansli.

Varför ska du välja FSC och vad står de olika märkena för?