Att sälja FSC-märkta produkter

Allt fler av världens konsumenter väljer etiska och hållbara produkter. Många företag ser därför värde i att marknadsföra att deras förpackningar eller produkter är FSC-certifierade. Forskning visar att konsumenter litar på att FSC bevarar världens skogar och att det finns ett värde i att koppla samman ett varumärke eller en produkt med FSC.

FSC-märkt förpackning
Produkter

Marknadsför era FSC-produkter

Om du säljer FSC-märkta produkter vill du säkert berätta om det i din marknadsföring. Till exempel i butiksskyltning, annonser, trycksaker och på din hemsida. Då behöver du antingen vara certifierad eller ha en varumärkeslicens.

Butiker kan ansöka om varumärkeslicens

Detaljhandel – den sista länken innan en vara når slutkonsument – behöver inte vara FSC-certifierad för att använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring. Däremot krävs en särskild varumärkeslicens för att använda namnet Forest Stewardship Council, förkortningen FSC och våra märken – trädet med förkortningen FSC. Alla dessa är registrerade varumärken.

Certifierade företag får hjälp av sitt certifieringsorgan

Ifall ditt företag är FSC-certifierat ska certifieringsorganet ge dig tillgång till våra varumärken och hjälpa dig med information om vad som gäller för varumärkesanvändning i säljstödjande material. Om du inte redan är certifierad kan du läsa mer om hur det går till: Fem steg mot certifiering. Här hittar du gällande standarder och guider.

Person som håller i FSC-märkta förpackningar.
Märta Lindqvist

Vad vill svenska konsumenter?

Konsumenter vill ta hållbara beslut när de handlar och återförsäljarnas direkta kommunikation driver hållbarhetstrender framåt.

En undersökning gjord av Globescan 2021 visar att svenska konsumenter anser att en produkt som är hållbart producerad också bör vara certifierad av en oberoende organisation. Oberoende certifiering är också en relativt stark drivkraft för att köpa en produkt, likaså om produkten kommer från återvunnet material.

Drivkrafter bakom köpbeslut av papper- och träprodukter

  • Kvalitet, skydd av vilda djur och att produkterna inte bidrar till avskogning.
  • Ungefär hälften av konsumenterna i Sverige har undvikit att köpa produkter som är dåliga för miljön.
  • Nästan en fjärdedel har bytt till ett varumärke eller produkt som säger att det hjälper till att skydda skogen.
  • Konsumenterna förväntar sig också att företag tar ansvar och inte bidrar till avskogning.

Oberoende märkningar

  • Ungefär hälften av konsumenterna i Sverige har förtroende för att FSC bevarar skogar och drygt hälften säger att FSC-märkningen skulle motivera dem att köpa en produkt.
  • Två tredjedelar av konsumenterna säger att ett varumärke som marknadsför FSC eller erbjuder FSC-certifierade produkter skulle ha en positiv inverkan på deras förtroende för det varumärket.
  • Tre av fem konsumenter i Sverige (60 %) uppger att de har sett FSC-märkningen på produkter.
Annelie Larsson
Mio

Enkelt & enhetligt för Mio

Annelie Larsson, som är hållbarhetsansvarig på Mio, berättar varför företaget valde att skaffa varumärkeslicens.

– Mio har många FSC-certifierade produkter och varumärkeslicensen skapar möjlighet att på ett enhetligt sätt kunna kommunicera FSC till våra kunder. Vi använder FSC främst för produkter som i huvudsak består av trä. Licensen har underlättat det interna arbetet för företaget när de kommunicerar FSC i olika marknadsföringskanaler, och Annelie tror också att licensen är till fördel för kunderna:

Jag tror att Mios kunder uppskattar enkelheten med en gemensam logotype med samma licensnummer för alla Mios FSC-certifierade produkter. FSC är ett etablerat och globalt varumärke för hållbart skogsbruk och en del av den information som vi vill kommunicera till Mio-kunderna.

FSC arbetar för att öka kännedomen om varumärket

FSC International och FSC Sverige arbetar aktivt med att öka kännedomen om FSC på marknaden. Bland annat genom samarbeten med företag och organisationer som visar ett starkt engagemang för FSC. Gemensamma satsningar ökar möjligheterna att föra ut FSC:s budskap, och att få fler att välja produkter av trä från ansvarsfullt skötta skogar.

Många stora aktörer, exempelvis IKEA, Tetra Pak, Duni, Wall Mart och Marks & Spencer satsar på FSC. FSC uppfyller dessutom hållbarhetskraven i de europeiska länder som har offentliga upphandlingskriterier för träråvara (till exempel Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Danmark och Frankrike).