Varumärkesanvändning

I princip kan alla produkter som kommer från skogen bära vårt märke. Men för att få sätta FSC-märket på en produkt måste råvaran komma från en FSC-certifierad skog, samt vara spårbar hela vägen fram till färdig produkt.

FSC-märkta kläder
Märta Lindqvist
FSC-märkt kartong

Marknadsför ert hållbarhetsarbete!

Våra varumärken ger konsumenter möjlighet att välja produkter från skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Genom att använda våra märken kan producerade företag och återförsäljare marknadsföra sina certifierade och märkta produkter. På så sätt kan ni visa hur ni tar ansvar för människor och miljö - både i den svenska skogen och på den globala marknaden.

Använd FSC för att berätta om ert engagemang för världens skogar och hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor. Ett perfekt sätt att marknadsföra ert sociala ansvarstagande. Genom att sälja certifierade produkter ger ni era kunder möjligheten att välja rätt!

 

Du som är certifierad får instruktioner om hur du får använda våra varumärken av ditt certifieringsorgan.

Om du som återförsäljare vill marknadsföra att du säljer FSC-märkta produkter ska du ha en varumärkeslicens.

Läs mer genom att välja nedan.

Varumärkesanvändning

Är du osäker på om du behöver bli certifierad?

FSC Trademark Guide

Kontakta oss

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.