Grupper för spårbarhetscertifiering

Här hittar du grupper som har ett certifikat för spårbarhetscertifiering

Brädor på en bygghandel

För att underlätta för mindre aktörer har FSC tagit fram en möjlighet att ingå i ett gruppcertifikat. Kraven som gäller är att:

  • Företaget har högst 15 anställda (heltidsekvivalenter); eller
  • Högst 25 anställda (heltidsekvivalenter) och en maximal årlig omsättning på USD 1 000 000.

I en gruppcertifiering får du hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC:s spårbarhetsstandard.

Nedan hittar du en förteckning över organisationer som erbjuder gruppcertifiering. Kontakta dem för att ta reda på vad som ingår i deras erbjudande, vilka krav de ställer och vad kostnaden är.

Grupper

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
PerArne Nordholts
Tel: 036-343001
Mobil: 070-4831500
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping
E-post: perarne.nordholts@pancert.se
http://www.pancert.se