Grupper för spårbarhetscertifiering

Här hittar du grupper som har ett certifikat för spårbarhetscertifiering

Brädor på en bygghandel

I en gruppcertifiering får du hjälp och vägledning, både när det gäller själva certifieringen och vad som gäller för FSC:s spårbarhetsstandard.

Nedan hittar du en förteckning över organisationer som erbjuder gruppcertifiering. Kontakta dem för att ta reda på vad som ingår i deras erbjudande, vilka krav de ställer och vad kostnaden är.

Grupper

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
PerArne Nordholts
Tel: 036-343001
Mobil: 070-4831500
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping
E-post: perarne.nordholts@pancert.se
http://www.pancert.se