Vår organisation

FSC, Forest Stewardship Council, arbetar för att världens skogar brukas mer hållbart. FSC Sverige ingår i FSC Internationals nätverk som en fristående, ideell medlemsorganisation. Vi är till för människor och företag som bryr sig om våra skogar, att de ska användas på sätt som tar hänsyn till miljön och sociala förhållanden och att skogen och dess resurser ska finnas kvar för kommande generationer.

Vinterskog.

Skogar, för alla, för alltid

Dialog och samverkan mellan olika intressegrupper är grundpelaren i FSC. Vi utvecklar tillsammans med medlemmarna regler för miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk, skapar system för kontroll och skyddar FSC:s varumärken, så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett mer hållbart skogsbruk.

FSC:s internationella regler för skogsbruk är baserade på tio grundprinciper som är utformade för att bland annat förhindra avskogning, skydda urfolks rättigheter och bidra till goda arbetsförhållanden samt skydda biologisk mångfald, vattenkvalitet och kolinlagring.

FSC grundades 1994 som ett marknadsdrivet verktyg för att främja ett mer hållbart bruk av världens skogar.

Den svenska organisationen grundades 1996. När svenska företag blir FSC-certifierade så når de en större marknad som bidrar till att de kan växa både i Sverige och internationellt.

FSC finns i över 80 länder och globalt finns över 50 000 företag som använder FSC-certifieringen, och marknaden växer snabbt.

Bilden visar skog i fjällen.

Vårt uppdrag

Forest Stewardship Council ska uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC Sverige ska öka kunskapen om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärken i Sverige. FSC Sverige förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.

Vår vision
Skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC är den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling, som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande, bevarande, och respekt för alla.

FSC

FSC har ett antal regionala kontor, subregionala kontor och oberoende nationella kontor runt om i världen.

  • Om FSC Sverige

    FSC Sverige är en fristående, ideell förening, med egen föreningsstämma, styrelse och kanslipersonal. Det registrerade föreningsnamnet är Föreningen Skogen i Centrum. Samarbetet med FSC International regleras i ett avtal och FSC Sverige ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med FSC Internationals grundläggande mål, regler och värden.

  • Om FSC International

    FSC International är en ideell medlemsorganisation med säte i Bonn, Tyskland. Alla lokala FSC-kontor är anslutna till den internationella organisationen och det är FSC International som äger standarder för skogsbruk och spårbarhet.

Tre kammare med lika stort inflytande

Den ekonomiska kammaren, sociala kammaren och miljökammaren har lika många representanter i styrelse och arbetande kommittéer.

Hjortron på ett fjäll
Henrik von Stedingk
Miljökammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.
Kampar i skogen
Mostphotos
Den sociala kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.
Skogsägare
FSC Sverige
Den ekonomiska kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.

Bryr sig alla om skogen?

FSC ger människor som gillar skogen en plats att mötas på