FSC InternationalFSC International är en ideell medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare.

Varje kammare har 33,3 % av röstandelarna vid omröstningar. Inom varje kammare viktas rösterna att representanter från det globala Nord och Syd får 50 % av röstandelarna var.

Generalförsamlingen (General Assembly, GA), är FSC Internationals beslutande medlemsmöte. Det genomförs vart tredje år och där fattas de viktiga principbesluten. Den senaste generalförsamlingen hölls i Vancouver, Kanada 2017.

Styrelsen möts flera gånger om året och har det löpande ansvaret. Medlemmar i FSC:s internationella kammare nominerar och röstar fram fyra ledamöter var, styrelsen består av tolv personer. Mandattiden för ledamöterna är 4 år.

Generalsekreteraren leder arbetet vid Internationella FSC:s kansli (FSC IC). Styrelsen utser generalsekreteraren som för närvarande är Kim Carstensen. Kansliet finns i Bonn, Tyskland.