FSC Sverige

FSC Sverige organisationFSC Sverige är en ideell medlemsorganisation där medlemmarna är placerade i tre olika kammare. Vid omröstningar har kamrarna samma röststyrka, oavsett medlemsantal.

FSC Sverige väljer sin styrelse på föreningsstämman. Ekonomisk kammare, social kammare och miljökammare har lika många representanter i styrelse och arbetande kommittéer.

FSC Sverige är en fristående, ideell förening, med egen föreningsstämma, styrelse och kanslipersonal. Det registrerade föreningsnamnet är Föreningen Skogen i Centrum. Samarbetet med FSC International regleras i ett avtal och FSC Sverige ska liksom andra regionala och nationella nätverkspartners tillämpa regler och arbetsformer som är i överensstämmelse med FSC Internationals grundläggande mål, regler och värden.

Många medlemmar i FSC Sverige är också medlemmar i FSC International – och vice versa. Det kostar inget extra med dubbelt medlemskap.

FSC Sverige och andra nationella och regionala nätverkspartners driver utvecklingen av FSC:s arbete på lokal och regional nivå.

FSC Sverige ska öka kännedomen om FSC i Sverige, övervaka varumärkesanvändningen och förvalta och utveckla den svenska skogsbruksstandarden enligt FSC regler.

GD_1005x400-70_cropped_auto_1601037161_image
Här ser du vilka som ingår i styrelsen för FSC Sverige Styrelsen utses av föreningsstämman. Varje kammare har tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.
Möte
Mostphotos
FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.
Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist
Medlemmarna har en viktig roll, de arbetar aktivt med att utveckla och informera om FSC:s vision och regler. Medlemmarna i FSC Sverige har ansvar för att förvalta och utveckla FSC:s svenska skogsbruksstandard och kännedomen om FSC på den svenska marknaden.