FSC Sveriges standardkommitté

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.

Möte
Mostphotos

Standardkommittén

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige, dess tillämpning samt utveckling. Det innebär att standardkommittén tar fram svar på frågor kring standarden, så kallade tolkningar eller rekommendationer. Man följer också upp hur standarden fungerar i praktiken. Vidare så är det standardkommittén som ansvarar för revisionen av standarden.

 • Ekonomisk kammare

  Representeras av:

  • Ordinarie ledamot: Robert Berg, Stora Enso
  • Ordförande & ordinarie ledamot: Tomas Rahm, Södra
  • Suppleant: Jens Brorson, Billerud
  • Suppleant: Anneli Sandström, Prosilva
 • Miljökammaren

  Representeras av:

  • Förste vice ordförande & ordinarie ledamot: Isak Lodin, WWF
  • Ordinarie ledamot: Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige
  • Suppleant: Peter Roberntz, WWF
  • Suppleant: Christer Johansson, Birdlife Sverige
 • Social kammare

  Representeras av:

  • Andre vice ordförande, Andreas Lindberg, SSR
  • Ordinarie ledamot: Jessica von Lienen, GS-facket
  • Suppleant: Jan-Olof Larsson, individuell medlem
  • Suppleant: Eje Andersson, Svenskt Friluftsliv

Sammankallande för standardkommittén är Henrik von Stedingk.

Henrik von Stedingk
Henrik von Stedingk arbetar som vice verksamhetschef och med skogsbruksstandarden. Han är sakkunnig i skogsfrågor och kontaktperson för forskare.