FSC Sveriges standardkommitté

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.

Möte
Mostphotos

Standardkommittén

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige, dess tillämpning samt utveckling. Det innebär att standardkommittén tar fram svar på frågor kring standarden, så kallade tolkningar eller rekommendationer. Man följer också upp hur standarden fungerar i praktiken. Vidare så är det standardkommittén som ansvarar för revisionen av standarden.

 • Ekonomisk kammare

  Representeras av:

  • Ordinarie ledamot: Robert Berg, Stora Enso
  • Ordförande & ordinarie ledamot: Tomas Rahm, Södra
  • Suppleant: Jens Brorson, Billerud
  • Suppleant: Anneli Sandström, Prosilva
 • Miljökammaren

  Representeras av:

  • Förste vice ordförande & ordinarie ledamot: Isak Lodin, WWF
  • Ordinarie ledamot: Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige
  • Suppleant: Peter Roberntz, WWF
 • Social kammare

  Representeras av:

  • Andre vice ordförande, Andreas Lindberg, SSR
  • Ordinarie ledamot: Jessica von Lienen, GS-facket
  • Suppleant: Jan-Olof Larsson, individuell medlem
  • Suppleant: Eje Andersson, Svenskt Friluftsliv

Sammankallande för standardkommittén är Henrik von Stedingk.

Henrik von Stedingk
Henrik von Stedingk arbetar med skogsbruksstandarden och FSC Kontrollerat virke, Nyttoprojektet och sakkunnig skogsfrågor och kontaktperson för forskare.