FSC Sveriges standardkommitté

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.

Möte
Mostphotos

Standardkommittén

FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera alla frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige, dess tillämpning samt utveckling. Det innebär att standardkommittén tar fram svar på frågor kring standarden, så kallade tolkningar eller rekommendationer. Man följer också upp hur standarden fungerar i praktiken. Vidare så är det standardkommittén som ansvarar för revisionen av standarden.

 • Ekonomisk kammare

  Representeras av:

  • Ordinarie ledamot: Robert Berg, Stora Enso
  • Ordinarie ledamot: Tomas Rahm, Södra
  • Suppleant: Jens Brorson, BillerudKorsnäs
  • Suppleant: Anneli Sandström, Prosilva
 • Miljökammaren

  Representeras av:

  • Ordinarie ledamot: Isak Lodin, Världsnaturfonden WWF
  • Ordinarie ledamot: Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige
  • Suppleant: Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF
 • Social kammare

  Representeras av:

  • Ordinarie ledamot: Roger Johansson, GS-facket
  • Suppleant: Jan-Olof Larsson, individuell medlem
  • Suppleant: Eje Andersson, Svenskt Friluftsliv

Sammankallande för standardkommittén är Henrik von Stedingk.