Lämna synpunkter & klagomål

FSC är en plattform för dialog mellan människor som bryr sig om skogen. Både våra medlemmar och allmänheten har möjlighet att påverka. Ett aktivt engagemang från omgivningen hjälper FSC att stärka och utveckla sina standarder och kontrollsystem.

Man with thoughts in forest
FSC Sweden, K Örjavik

Här berättar vi mer om hur FSC arbetar med att hämta in synpunkter och lösa konflikter. Vi har särskilda regler och rutiner.

Synpunkter och klagomål

FSC hanterar synpunkter och klagomål på ett systematiskt sätt. Läs mer nedan och hitta blanketter.

Offentliga kontrollrapporter

Certifierat skogsbruk kontrolleras varje år. De årliga kontrollerna av certifierade skogsägare offentliggörs i FSC:s certifikatsdatabas, här hittar du också certifikaten för de företag som är spårbarhets-certifierade (CoC) eller har ett certifikat för kontrollerat virke (CW).

Inför en revision ska certifieraren hämta in synpunkter från intressenter såsom ideella organisationer och lokalbefolkning.

Så här gör du din röst hörd

Om du har synpunkter på hur FSC arbetar eller på hur FSC:s regler följs är det viktigt att du framför dem. Börja alltid med att prata med den som är närmast berörd.

Synpunkter och klagomål är viktigt för att utveckla FSC:s system

Vi på FSC Sverige hjälper dig gärna. Nedan hittar du några exempel på hur du kan göra. Längre ner finns blanketter du kan använda som för att framföra ditt klagomål till den det berör.

Klagomål på en FSC-certifierad skogsägare

 1. Inled i första hand en dialog med skogsägaren eller skogsägarens företrädare

  Du ska kontakta den FSC-certifierade skogsägaren och lämna ett fomellt klagomål. Du får gärna skicka en bifogad kopia till FSC Sveriges kansli på kontakt@se.fsc.org. 

  Beskrivning händelsen du vill klaga på. Du kan även bifoga en bilaga och bilder. Har du GPS-koordinater för aktuell händelse får du gärna lämna dem. 

  FSC Sveriges kansli har en blankett som du kan ladda ner nedan.

 2. Om du inte är nöjd, kontakta certifieringsorganet

  Kan ni inte lösa frågan har du möjlighet att vända dig till det företag som certifierat skogsägaren. Certifierarnas uppgift är att kontrollera att de certifierade skogsägarna följer FSC:s regler. Certifieraren kan förklara hur standarden för skogsbruk tolkas.

  Om du är osäker på vilket certifieringsorgan du ska kontakta kan du höra av dig till oss på FSC Sverige så hjälper vi dig.

 3. Klagomål på ett certifieringsorgan

  Kontakta certifieringsorganet om du har synpunkter eller klagomål på hur certifieraren har bedömt skogsägarens verksamhet och tillämpning av FSC:s standarder.

  Är du fortfarande missnöjd med de svar du får kan du vända dig till ASI, Assurance Services International, som godkänner (ackrediterar) certifieringsorgan. Du kan också vända dig till FSC Sverige för att få hjälp.

 4. Synpunkter på FSC-standard för skogsbruk i Sverige

  Stöter du på oklarheter, språkliga fel eller sakfel i standarden kan du fylla i blanketten Synpunkter skogsbruksstandard

  Skicka blanketten till FSC Sveriges kansli. Det går också bra att skicka ett vanligt brev. 

 5. Synpunkter på FSC Sveriges arbete

  Framför dina synpunkter till FSC Sveriges kansli. Är du inte nöjd med bemötande eller svar?

  Vänd dig till Internationella FSC

Blanketter

Blankett för klagomål, skogsbruk
PDF, Storlek: 311.97KB
Klagomål på certifieringsorgan
PDF, Storlek: 194.75KB
Synpunkter, skogsbruksstandard
PDF, Storlek: 200.59KB

Få hjälp med klagomål