Grupper

Du som har ett skogsbruk eller en verksamhet som behöver bli certifierad enligt FSC standarder kan välja att göra det genom olika grupper. 

Det är inte ett krav att ingå i en grupp men det bedöms fördelaktigt för dig som har ett skogsbruk mindre än ca 1000 hektar. Mängden skog begränsar inte utan du kan också ingå i en grupp om du har ett större innehav. Läs mer om att ingå i en grupp för skogsbrukscertifiering nedan.

För dig med en handelsverksamhet som behöver bli certifierad enligt FSC:s spårbarhetsstandard finns det en grupp som du kan ansluta dig till. Läs mer om att ingå i en grupp för spårbarhetscertifiering nedan.

Skogsägare
FSC Sverige
Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.