För ett ansvarsfullt bruk av världens skogar

FSC främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt lönsamt bruk av världens skogar.

Du kan bidra till att göra arbetet framgångsrikt.

Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist

Bli medlem

FSC är en ideell förening och alla som vill verka för FSC:s mål – ett ansvarsfullt skogsbruk – kan bli medlemmar.

Medlemskapet är öppet för ideella föreningar, företag, organisationer och privatpersoner.

Det är enkelt att ansöka om medlemskap. Som medlem blir du en del av ett svenskt och internationellt nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som vill förbättra tillståndet för världens skogar.

Du kan välja om du vill ansluta dig som organisationsmedlem (juridisk person) eller som individuell medlem (privatperson). Vid FSC Sveriges föreningsstämma har organisationsmedlemmar alltid en röst i den egna kammaren. Enskilda medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt, men ingen rösträtt.

Alla medlemmar i FSC Sverige kan ansöka om medlemskap i FSC International, utan att det kostar extra.

Medlemskap

En person bär ett par FSC-märkta skor på ett café.
A Lindgren Rask

Som individuell medlem har du yttranderätt och förslagsrätt vid föreningsstämman, men inte rösträtt. Du får tillgång till all aktuell medlemsinformation och andra medlemserbjudanden.

Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist

Medlemmarna har en viktig roll, de arbetar aktivt med att utveckla och informera om FSC:s vision och regler. Medlemmarna i FSC Sverige har ansvar för att förvalta och utveckla FSC:s svenska skogsbruksstandard och kännedomen om FSC på den svenska marknaden. 

Medlemsförmåner

Som medlem i FSC Sverige får du möjlighet att påverka utformningen av FSC:s svenska skogsbruksstandard och den globala utvecklingen av FSC.

Det finns många fördelar med ett medlemskap i FSC Sverige, bland annat får du eller din organisation:

 • tillgång till FSC:s nationella och globala nätverk
 • exklusiv information om aktuella skogsfrågor i Sverige, världen och inom FSC
 • möjlighet till stöd från FSC i form av exempelvis rådgivning/fortbildning
 • möjlighet att delta i gemensamma kampanjer och aktiviteter
 • möjligheter att nominera representanter till föreningens styrelse, kommittéer och arbetsgrupper
 • omnämnande och länk till egen hemsida från FSC Sveriges hemsida

Som medlem i FSC Sverige stärker du möjligheterna att öka kännedomen om FSC i Sverige och efterfrågan på FSC-produkter på den svenska marknaden. Du kan utan extra kostnad även vara medlem i FSC International (särskild ansökan krävs).

Medlemsavgifter 2023.pdf
PDF, Storlek: 161.55KB

Medlemsavgifter

FSC Sveriges modell för medlems- och serviceavgifter

Medlemsavgiften för individuella medlemmar (fysiska personer) för föreningar och företag (juridiska personer) är 400 kronor.

Serviceavgiften baseras på organisationens omsättning två år före avgiftsåret och debiteras i januari. Läs mer om serviceavgiften i dokumentet Medlemsavgifter 2023.

Alla medlemmar i FSC Sverige kan ansöka om medlemskap i  FSC International, utan att det kostar extra.

                                          

 

Stöd oss

FSC:s arbete bygger på insatser från ett stort antal människor i världen. Det är människor från skilda grupperingar, förenade av en gemensam önskan att få till stånd ett ansvarsfullt bruk av skogen. Du kan bidra till FSC:s arbete på flera sätt:

 • Genom att bli medlem
 • Genom att certifiera dig
 • Genom att köpa FSC-märkta produkter
 • Genom att skänka en gåva
 • Genom att arbeta för FSC

Ditt och andras engagemang har sammantaget stor betydelse för att FSC ska kunna bli en del av lösningen på ett allvarligt problem – överexploatering av skogens resurser.

Kontakt

Har du frågor som rör medlemskap? Ta kontakt med vår verksamhetschef eller vårt kansli.

Bilden visar lövskog.

Semesterstängt

Mellan den 8 juli och 2 augusti har kansliet stängt. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta oss på kontakt@se.fsc.org

Glad sommar!

 

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på FSC Sverige. Vårt kansli ligger på S:t Olofsgatan 18 i Uppsala.