Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvara från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).

FSC on products
Kolbjörn Örjavik

Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetscertifiering verifierar att FSC-certifierat material har identifierats och separerats från olämpligt och oacceptabelt material när det tar sig fram längs leveranskedjan från skogen till marknaden.

FSC:s spårbarhetscertifiering täcker en mängd olika situationer och enheter, vilket gör det möjligt för företag och organisationer att visa sitt engagemang för FSC:s krav. Detta innebär att inte bara enskilda företag kan certifieras, utan även grupper av företag och företag med flera anläggningar (multi-site). Det finns till och med ett alternativ för certifiering av enskilda projekt snarare än företag.

Materialet som används i FSC:s spårbarhetskedja kan komma från en mängd olika källor. Medan den överväldigande majoriteten kommer från FSC-certifierade skogar, tillåter FSC:s spårbarhetsregler även införandet av återvunnet material, och material som har bedömts ha låg risk att komma från oacceptabla källor. Läs mer om FSC Kontrollerat virke längre ner. 

Följande relevanta dokument finns att ladda ner i FSC:s Document Centre:

FSC-STD-40-004 Chain of Custody Certification

FSC-STD-40-004a FSC Product Classification

FSC-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites

FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification

FSC-STD-40-007 Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups or FSC Certified Projects

FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood

 

Dessutom finns följade standarder översatt till svenska: 

FSC-STD-40-004 V3-1 Standard för spårbarhetscertifiering (Chain of Custody Certification)

FSC-STD-40-006 V2-0 SV FSC-standard för Projektcertifiering

Dessa hittar du längre ner på sidan. 

Arbetarrättigheter

FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor

Enligt våra regler måste FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin visa hur de arbetar för att uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor. Kraven, som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Skydd av arbetstagares rättigheter är en del av FSC:s principer för ansvarsfullt skogsbruk och för företag som har ett spårbarhetscertifikat inom tillverkningskedjan.

FSC-certifierade företag ska införa kraven i sin verksamhet och visa hur de införts för sin certifierare.

Det innebär att det certifierade företaget ska:

1. anta ett eller flera styrande dokument som omfattar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor; och

2. ha en uppdaterad egenutvärdering där organisationen beskriver hur de tillämpar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor i sin verksamhet.

Den nya versionen av spårbarhetsstandarden (FSC-STD-40-004 V3-1) innehåller krav på grundläggande arbetsvillkor. Fördelen med tillägget av sådana krav är att de hjälper företag att hantera risker kopplade till att produkter de köper producerats i strid mot arbetstagares mänskliga rättigheter. Det innebär i sin tur att företag som väljer FSC-certifierade produkter kan uppfylla krav från kunder som vill undvika varor som producerats under dåliga förhållanden för arbetstagare.

FSC Sverige har tagit fram en mall för självutvärdering av FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor för tillämpning i Sverige, den hittar du längre ner på sidan. 

Projektcertifiering
Byggpartner

Projektcertifiering

Enskilda föremål eller byggnader, oavsett storlek eller skala, och oavsett om projektet handlar om nybyggnation eller renovering, kan söka projektcertifiering. Projektcertifiering kan också användas för anläggningsprojekt och evenemang som utställningar och festivaler. Projektcertifieringen gör det möjligt att FSC-certifiera byggnader och projekt, utan att hela företaget och alla entreprenörer behöver spårbarhetscertifieras.

Värdet med projektcertifiering

  • Bevisar att träprodukterna kommer från ansvarsfullt skogsbruk
  • Bidrar till att uppfylla kraven i Breeam, LEED, Svanen och andra certifieringar för hållbara byggprojekt
  • Bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling - FSC bidrar till 14 av de 17 målen
  • Ger er organisation en bra möjlighet att kommunicera ert hållbarhetsarbete

Projektcertifiering lämpar sig för bland andra

  • Arkitekter
  • Byggföretag
  • Modulhustillverkare
  • Entreprenörer
  • Hantverkare
  • Båtproducenter
Timmer
Mostphotos

FSC Kontrollerat virke

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter.

Reglerna för FSC Kontrollerat virke gör det möjligt att blanda material från acceptabla källor med FSC-certifierat material. Dessa produkter bär märket FSC Mix.

Med FSC Kontrollerat virke begränsas risken att virket kommer från oacceptabla källor.

FSC:s regler för kontrollerat virke förbjuder:

1. olagligt avverkat virke,

2. virke som skördats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter,

3. virke från skogar med hotade höga bevarandevärden,

4. virke från skogar med genetiskt modifierade träd samt

5. virke från storskalig omvandling av skog till plantage eller annan markanvändning.

Ladda ner

Spårbarhetsstandarden FSC-STD-40-004_Ver3-1_SE.pdf
PDF, Storlek: 5.45MB
FSC-standard för skogsbruk i Sverige FSC-STD-SWE-03-2019.pdf
PDF, Storlek: 1.08MB
FSC-STD-40-003 V2-1 EN COC certification of multiple sites.pdf
PDF, Storlek: 413.81KB
FSC-STD-40-006 V1-0 EN_Project Certification (1).pdf
PDF, Storlek: 144.19KB
Självutvärdering FSCs krav på grundläggande arbetsvillkor 211020.docx
DOCX, Storlek: 99.35KB
FSC core labour requirements_EN_V1-0.pdf
PDF, Storlek: 592.23KB
Projektstandarden FSC-STD-40-006_Ver2-0_SE.pdf
PDF, Storlek: 1.29MB
Varumärkesstandard för certifierade företag FSC-STD-50-001 V2-1 EN
PDF, Storlek: 1.10MB

Webinarier

FSC Core Labour Requirements Introduction

FSC Core Labour Requirements Technical Webinar

FSC core labour requirements technical webinar: Self assessment

Kontakt

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.