Spårbarhetsstandarder

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvaran från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).

FSC on products
Kolbjörn Örjavik

Spårbarhetsstandarder

För att FSC:s märke ska kunna sättas på en produkt måste den vara kontrollerad hela vägen från skogen, genom tillverkningskedjan, fram till färdig produkt. FSC:s spårbarhetscertifiering verifierar att FSC-certifierat material har identifierats och separerats från olämpligt och oacceptabelt material när det tar sig fram längs leveranskedjan från skogen till marknaden.

FSC:s spårbarhetscertifiering täcker en mängd olika situationer och enheter, vilket gör det möjligt för företag och organisationer att visa sitt engagemang för FSC:s krav. Detta innebär att inte bara enskilda företag kan certifieras, utan även grupper av företag och företag med flera anläggningar (multi-site). Det finns till och med ett alternativ för certifiering av enskilda projekt snarare än företag.

Materialet som används i FSC:s spårbarhetskedja kan komma från en mängd olika källor. Medan den överväldigande majoriteten kommer från FSC-certifierade skogar, tillåter FSC:s spårbarhetsregler även införandet av återvunnet material, och material som har bedömts ha låg risk att komma från oacceptabla källor.

Läs mer om oacceptabla källor och FSC Kontrollerat virke längre ner

Följande relevanta standarder finns att ladda ner i FSC:s Document Centre:

FSC-STD-40-004 (Chain of Custody Certification) är huvudstandarden för FSC spårbarhetscertifiering som specificerar de krav som gäller för alla spårbarhetscertifierade och ansökande organisationer med avseende på inköp, bearbetning, märkning och försäljning av skogsbaserade produkter som FSC-certifierade.

FSC-STD-40-004a (FSC Product Classification) är ett standardtillägg som fastställer de nomenklaturer för vilka produkttyper som ska användas av certifikatinnehavare i syfte att klassificera FSC-produktgrupper.

FSC-STD-40-003 (Chain of Custody Certification of Multiple Sites) Syftet med denna standard är att tillhandahålla villkor och krav för upprättande och hantering av spårbarhetscertifikat med flera anläggningar.

FSC-STD-40-006 (FSC Standard for Project Certification) specificerar kraven för FSC:s spårbarhetscertifiering av projekt. I denna standard definieras ett projekt som produktion eller renovering av ett bygg- eller anläggningsprojekt (t.ex. en kontorsbyggnad, en bostadsrättsförening, infrastruktur för evenemang som konsertscener, monter på en mässa, timmerbro), individuellt konst- eller dekorationsobjekt (t.ex. skulptur), eller transportfordon (t.ex. fartyg) som är tillverkat av eller innehåller skogsbaserade material.

FSC-STD-40-007 (Sourcing reclaimed material for use in FSC Product Groups or FSC Certified Projects) Denna standard fastställer de krav som ska följas av organisationer certifierade enligt FSC-STD-40-004 eller FSC-STD-40-006 för inköp, verifiering och klassificering av återvunna skogsbaserade varor (inklusive material som bambu och kork) för användning i FSC:s produktgrupper och FSC-certifierade projekt.

FSC-STD-40-005 (Requirements for Sourcing FSC Controlled Wood) standarden beskriver kraven av ett kontrollsystem (due diligence) för FSC spårbarhetscertifierade organisationer för att undvika material från oacceptabla källor.

Dessutom finns följande standarder översatt till svenska:

FSC-STD-40-004 V3-1 Standard för spårbarhetscertifiering (Chain of Custody Certification)

FSC-STD-40-006 V2-0 SV FSC-standard för Projektcertifiering

Dessa hittar du längre ner på sidan. 

Övrigt

Bilden visar timmerstockar.
Mostphotos

FSC Kontrollerat virke (FSC Controlled Wood) har en viktig roll för produktionen av FSC-certifierade produkter.

FSC kontrollerat virke gör det möjligt att blanda FSC-certifierat material med icke-certifierat material. En produkt med FSC Mix-märkning innebär att företaget som tillverkat produkten är certifierad enligt FSC:s spårbarhetsstandarder och materialet de köper in kommer från FSC-certifierat skogsbruk men också från skogsbruk som inte är FSC-certifierat.

Arbetare

Enligt våra regler måste FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin visa hur de arbetar för att uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor. Kraven, som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Ladda ner

Spårbarhetsstandarden FSC-STD-40-004_Ver3-1_SE.pdf
PDF, Storlek: 5.45MB
FSC-standard för skogsbruk i Sverige FSC-STD-SWE-03-2019.pdf
PDF, Storlek: 1.08MB
FSC-STD-40-003 V2-1 EN COC certification of multiple sites.pdf
PDF, Storlek: 413.81KB
FSC-STD-40-006 V1-0 EN_Project Certification (1).pdf
PDF, Storlek: 144.19KB
Självutvärdering FSCs krav på grundläggande arbetsvillkor 211020.docx
DOCX, Storlek: 99.35KB
FSC core labour requirements_EN_V1-0.pdf
PDF, Storlek: 592.23KB
Projektstandarden FSC-STD-40-006_Ver2-0_SE.pdf
PDF, Storlek: 1.29MB
Varumärkesstandard för certifierade företag FSC-STD-50-001 V2-1 EN
PDF, Storlek: 1.10MB
FSC core labour requirements self-assessment (utdrag från FSC-STD-40-004_V3-1_EN)
PDF, Storlek: 180.44KB

Webinarier

FSC Core Labour Requirements Introduction

FSC Core Labour Requirements Technical Webinar

FSC core labour requirements technical webinar: Self assessment

Kontakt

Jan Ihre

Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.