Certifiera ditt företag

Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet.

Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

träplanka virke bygghandel

Spårbarhetscertifiering

Ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar om företaget lever upp till våra regler för spårbarhet och fokuserar på att bedöma företagets kvalitetssystem och hur det tillämpas.

Certifieringsorganet bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieringsorganet en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat, samt meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifiringsorganet tillhandahåller FSC:s varumärken och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieringsorganet som kontrollera användning av FSC:s varumärken, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.

 

jordklot och trähus
Mostphotos

FSC är den certifiering tusentals företag över hela världen valt, gör så du med!

• FSC stöds av stora varumärken och företag och av frivilligorganisationer

• FSC är den mest erkända skogscertifieringen

• Vi tillhandahåller en inkluderande plattform för att engagerade intressenter

Ett företag som vill spårbarhetscertifiera sig ska:

  1. Ha ett kvalitetssystem för interna rutiner

  2. Kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter

  3. Kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen

  4. Kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer

  5. Kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna

FSC gästar Golvpodden!

Vill du veta mer om varför du ska skaffa en spårbarhetscertifiering och hur processen går till? Kolla på Golvpodden där Lena Dahl berättar om FSC och betydelsen av en FSC-certifierad produkt.

Hjälp med certifiering

Behöver du hjälp med att certifiera din verksamhet? Tag hjälp av en konsult!

Här hittar du en lista över konsulter som kan hjälpa dig att certifiera ditt företag. Ta gärna kontakt med flera konsulter. Berätta översiktligt om din verksamhet, så att konsulten kan göra en offert och ett kontraktsförslag.

Christian Jöhncke VD Berg & Berg
Berg och Berg

Att certifiera sig var ett naturligt val

Berg & Berg är ett svenskt företag som tillverkar parkettgolv och som grundades 1996 av Jan Söderberg och Ulf Palmberg.

Hela sortimentet är FSC-certifierat och natureplus®-certifierat och all tillverkning sker i fabriken i Kallinge, Blekinge. Berg & Berg använder så mycket lokal svensk råvara som möjligt och arbetar för en hållbar tillväxt med minsta möjliga koldioxidutsläpp.

Filosofin bakom parkettproduktionen är att ta ansvar för hela processen från planta till parkett. VD:n Christian Jöhncke berättar:

– Maximalt tillvaratagande av resurser har varit en del av vårt DNA sedan starten. Vi köper stocken i skogen med eftertanke och tillvaratar allt den har att erbjuda, inget ska gå till spillo. Vi värmer våra kammartorkar med flis och spån och överskotten säljer vi för fjärrvärmetillverkning.

Att spårbarhetscertifiera sig var ett självklart val: Certifieringen var ett naturligt steg som fungerar som ett kvitto på vårt ansvarstagande. Berg & Bergs målsättning är att producera och leverera parkettgolv av toppkvalitet för medvetna konsumenter som, liksom vi, värnar om miljön vi lever i. Genom spårbarhetscertifieringen tar vi vårt ansvar för en hållbar utveckling som säkerställer att jordens resurser räcker även för kommande generationer.

Certifieringsprocessen beskriver de som relativt enkel förutsatt att den som ansöker har bra ordning och reda på sina processer, rutiner och dokumentation.

– Det som kan vara lite krångligt initialt är att hitta ett arbetssätt som gör den löpande processen smidig. Genom certifieringen har Berg & Berg fått ett kvitto att visa upp på hur de arbetar för att säkerställa att de gör allt de kan för att resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Företaget säljer primärt på export till Tyskland, Schweiz och USA, men även i Sverige.

– Tack vare vårt val att arbeta med certifiering har vi stärkt vår marknadsposition. Den är ett bra och effektivt sätt att visa upp hur vi tar ansvar för tillvaratagandet av jordens resurser. Lyckligtvis har certifierade produkter fått ett större genomslag och fler konsumenter efterfrågar varor med ett tryggt ursprung.

Medveten konsumtion blir alltmer en statussymbol och trycket att minska andelen slit-och-slängprodukter ökar. Samtidigt som Christian rekommenderar andra att certifiera sig vill han påpeka att det krävs mer än bara en certifiering för att företag ska kunna säga att de är ett bra val för den medvetna konsumenten:

– Det är viktigt att certifieringar inte utnyttjas för greenwashing, vilket är en risk.

FSC on products
Kolbjörn Örjavik
FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvara från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).