Grupper för skogsbrukscertifiering

Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.

Skogsägare
FSC Sverige

BillerudKorsnäs AB Skog, DNV-FM/COC-001532
Sara Waern
Tel: 072-215 15 67
E-post: sara.waern@billerudkorsnas.com
801 81 Gävle
http://www.billerudkorsnas.se/Skog/

Grönt Paraply i Sverige AB, SA-FM/COC-001104
Martin Persson
Tel: 019-16 83 95 eller 070-659 41 85
E-post: martin.persson@grontparaply.se
Warfvinges väg 32
112 51 Stockholm
www.grontparaply.se

PanCert AB, DNV-FM/COC-001516
Mats Remsö
Tel: 070-357 61 26
Västra Storgatan 12
553 15 Jönköping
E-post: mats.remso@pancert.se
http://www.pancert.se

Skogscertifiering Prosilva AB, SCS-FM/COC-00153G
Magnus Norrby
Tel: 070-515 69 39
E-post: info@skogscertifiering.se
Klostergatan 2 B
753 21 Uppsala
www.skogscertifiering.se

Skogssällskapets Förvaltning AB, DNV-FM/COC-000045
Staffan Mattsson
Tel: 018-14 01 00
E-post: staffan.mattsson@skogssallskapet.se
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala
www.skogssallskapet.se

Stora Enso Skog AB, DNV-FM/COC-000066
Johan Bjernulf
Tel: 070-378 22 09
E-post: Johan.a.bjernulf@storaenso.com
791 80 Falun
www.storaenso.com

Sydved AB, BV-FM/COC-015573
Niklas Fogdestam
Tel: 070-558 82 21
E-post: niklas.fogdestam@sydved.se
Box 626
551 18 Jönköping
www.sydved.se

Södra Skogsägarna Ek. För., DNV-FM/COC-000170
Tomas Rahm
Tel: 070-206 17 01
E-post: Tomas.rahm@sodra.com
Skogsudden
351 89 Växjö
www.sodra.se