Engagera dig i FSC Sverige

FSC Sverige är en medlemsorganisation och vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i vår verksamhet. De områden som våra medlemmar engagerar sig i är föreningens styrelse, standardkommitté och marknadskommitté. 

GD_1005x400-70_cropped_auto_1601037161_image
Här ser du vilka som ingår i styrelsen för FSC Sverige Styrelsen utses av föreningsstämman. Varje kammare har tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.
Möte
Mostphotos
FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.
Byggvaruhandel
Mostphotos
Marknadskommitténs uppdrag är att värna och utveckla FSC på den svenska marknaden baserat på FSC Sveriges långsiktiga mål.