Engagera dig i FSC Sverige

FSC Sverige är en medlemsorganisation och vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i vår verksamhet. De områden som våra medlemmar engagerar sig i är föreningens styrelse, standardkommitté och marknadskommitté. 

GD_1005x400-70_cropped_auto_1601037161_image
Här ser du vilka som ingår i styrelsen för FSC Sverige Styrelsen utses av föreningsstämman. Varje kammare har tre ordinarie ledamöter i styrelsen. Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.
Möte
Mostphotos
FSC Sveriges standardkommitté har i uppdrag att hantera frågor som rör FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Standardkommittén består av medlemsrepresentanter från FSC:s tre olika kammare. Ledamöterna utses av FSC Sveriges styrelse.
Byggvaruhandel
Mostphotos
Marknadskommitténs uppdrag är att värna och utveckla FSC på den svenska marknaden baserat på FSC Sveriges långsiktiga mål.
Renar
Granskningskommittén har i uppdrag att pröva om alla steg i samplaneringsprocessen genomförts i enlighet med FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.