Granskningskommitté

Granskningskommittén har i uppdrag att pröva om alla steg i samplaneringsprocessen genomförts i enlighet med FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.

Renar

I uppdraget ingår att bedöma om processen skett i god anda och om alla möjligheter till anpassning från båda parter är beaktade.

Ledamöterna föreslås av FSC Sveriges medlemmar och granskningskommittén utses av FSC Sveriges verksamhetschef och konfirmeras av standardkommittén.

Granskningskommittén kallas i standarden för tvistelösningskommittén.

Ledamöter i kommittén

Leif Jougda

Leif Johansson

Elisabet Bröms-Sterner

Mats-Åke Lantz

Viveka Beckeman

Anders Blom

Uppdragsbeskrivning Tvistelösningskommitte
PDF, Storlek: 184.56KB