Våra medlemmar

Medlemmarna har en viktig roll, de arbetar aktivt med att utveckla och informera om FSC:s vision och regler. Medlemmarna i FSC Sverige har ansvar för att förvalta och utveckla FSC:s svenska skogsbruksstandard och kännedomen om FSC på den svenska marknaden. 

Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist

Medlemmar i FSC

Alla medlemmar tillhör någon av FSC:s tre kammare: social, miljö och ekonomisk. Vid omröstningar har varje kammare lika många röster, oavsett antalet medlemmar i respektive kammare.

Privatpersoner, ideella föreningar och företag kan bli medlemmar. De som är medlemmar i FSC Sverige kan även välja att vara medlemmar i Internationella FSC. Omvänt blir Internationella medlemmar med säte i Sverige automatiskt supporters till FSC Sverige.

Medlemsavgifterna finansierar det löpande arbetet vid FSC Sveriges kansli.

Att vara medlem är inte detsamma som att vara certifierad. Medlem blir den som aktivt ansöker om och beviljas medlemskap i FSC Sverige eller Internationella FSC.

Våra medlemmar

Kampar i skogen
Mostphotos
Den sociala kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.
Hjortron på ett fjäll
Henrik von Stedingk
Miljökammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.
Skogsägare
FSC Sverige
Den ekonomiska kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt. Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI). De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.
Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist
Som individuell medlem i FSC Sverige har du yttranderätt och förslagsrätt vid föreningsstämman, men inte rösträtt. Du får tillgång till all aktuell medlemsinformation och andra medlemserbjudanden.