Individuella medlemmar

Som individuell medlem i FSC Sverige har du yttranderätt och förslagsrätt vid föreningsstämman, men inte rösträtt. Du får tillgång till all aktuell medlemsinformation och andra medlemserbjudanden.

Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist

Våra enskilda medlemmar

Inom Internationella FSC har de individuella medlemmarna 10% av rösterna, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.

Individuella medlemmar i FSC Sverige

Anders Hildeman
Anja Fjellgren Walkeapää                               
Leif Johansson
Jan-Olov Larsson
Henrik Lindespång
Roland Offrell

 

Följande privatpersoner är individuella medlemmar i FSC International

Anders Lindhe

Niila Inga, social kammare