Individuella medlemmar

Som individuell medlem i FSC Sverige har du yttranderätt och förslagsrätt vid föreningsstämman, men inte rösträtt. Du får tillgång till all aktuell medlemsinformation och andra medlemserbjudanden.

Medlemmar som röstar under generalförsamlingen 2014
Märta Lindqvist

Våra enskilda medlemmar

Inom Internationella FSC har de individuella medlemmarna 10% av rösterna, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.

Individuella medlemmar i FSC Sverige

Anders Hildeman, ekonomisk kammare
Anja Fjellgren Walkeapää, social kammare                               
Leif Johansson, social kammare
Jan-Olov Larsson, social kammare
Henrik Lindespång, ekonomisk kammare
Roland Offrell, miljökammaren

 

Följande privatpersoner är individuella medlemmar i FSC International

Anders Lindhe, miljökammaren
Niila Inga, social kammare
Julia Young, miljökammaren