Statistik & fakta

I Sverige är de flesta större skogsbolagen certifierade enligt FSC:s regelverk. Genom att certifiera skogen visar företagen på ett trovärdigt sätt hur de arbetar för ett mer hållbart skogsbruk.

Här hittar du färsk statistik över FSC-certifieringen i Sverige. Du kan också applicera andra filter för att ta fram statistik för andra länder.

tabell
Skog

FSC i siffror

Cirka 160 miljoner hektar skog i över 80 länder är FSC-certifierad (varav 19,5 miljoner i Sverige).

Det innebär att ca 10% av världens skogar som används för virkesproduktion är FSC-certifierade.

23% av det industriella rundvirket på världsmarknaden var FSC-certifierat år 2019 (Boston Consulting Group).

FSC globalt

FSC-certifierad skog och FSC-märkta produkter ökar snabb i hela världen. Här hittar du global statistik över FSC-certifieringen.

CTA Button

161,811,877 Certified Hectares

61,567 CoC Certificates

1,546 FM/CoC Certificates

1,716 Promotional licence holders

1,165 International members in 89 Countries

30 Years of existence

30 FM Certificate Holders with verified ecosystem services impacts in 12 Countries

FSC on the Map gör det möjligt att enkelt hitta FSC-certifierade skogar världen över!

Våra interaktiva GIS-kartor gör det enkelt att identifiera och visualisera data som rör viktiga aspekter av FSC-systemet, till exempel var certifierade skogar finns, var de internationella medlemmarna finns och var FSC-organisationen är närvarande. Data tillhandahålls på frivillig basis av våra certifikatsinnehavare eller FSC-nätverket.

Bidra till kartan!

Om du vill bidra till kartan över FSC-certifierade skogar ska du registrera dig via plattformen FSC® Open Knowledge Repository. Alla filer som tillhandahålls måste uppfylla datakraven i denna mall.

Vi har för närvarande en betaversion av kartan, som kommer att uppdateras regelbundet med nya, inlagda filer. Vi uppmanar intressenter att ge feedback på kartan, så att vi kan utveckla den.

Vi tackar alla som är med och bidrar med sina kartor, det främjar verksamheter och ökar transparensen i FSC-systemet.