Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare på FSC Sveriges kansli och presskontakter.

Skog i fjällen

Kontakta oss

Bilden visar lövskog.

Semesterstängt

Mellan den 8 juli och 2 augusti har kansliet stängt. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta oss på kontakt@se.fsc.org

Glad sommar!

 

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på FSC Sverige. Vårt kansli ligger på S:t Olofsgatan 18 i Uppsala.

iStock

Här hittar du aktuell information för dig som vill sprida information om FSC Sverige. Kontakta oss för att få tillgång till vårt mediepaket eller tillstånd att använda FSC:s varumärke.

Övriga

Bilden illustrerar spårbarhetskedjan.
Mostphotos

FSC utvecklar standarder för skogsbrukscertifiering och spårbarhetscertifiering och definierar de procedurer som certifieringsorgan ska följa i sina certifieringsbedömningar. För att säkerställa trovärdighet och transparens utfärdar inte FSC certifikat själv. I stället innehas denna roll av oberoende certifieringsorgan som utför bedömningar och kontroller av skogsbruk, spårbarhet och ekosystemtjänster som leder till FSC-certifiering.

 

En FSC-märkt klocka av trä

Här hittar du en lista över konsulter som kan hjälpa dig att certifiera ditt företag. Ta gärna kontakt med flera konsulter. Berätta översiktligt om din verksamhet, så att konsulten kan göra en offert och ett kontraktsförslag.

Skogsägare
FSC Sverige

Nedan hittar du en förteckning över aktuella gruppcertifikat och kontaktpersoner. Kostnaderna bestäms av den som ansvarar för gruppcertifikatet, du kan fråga om pris hos de organisationer som intresserar dig.