Sociala kammaren

Den sociala kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt.

Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI).

De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.

Kampar i skogen
Mostphotos