Medlemskap för organisationer

Fyra enkla steg till medlemskap

En FSC-märkt förpackning.

Fyra enkla steg till medlemskap

1. Ladda ner ansökningsblanketten och FSC:s policy för associerade organisationer.

2. Fyll i ansökan

  • bekräfta att din organisation stödjer FSC:s arbete och målsättning
  • bekräfta att din organisation känner till FSC:s policy för associerade organisationer
  • kryssa för på vilka sätt din organisation kan och vill verka för FSC
  • ange önskemål om kammartillhörighet
  • uppge vem som är behörig firmatecknare och vem som ska vara kontaktperson för FSC
  • underteckna ansökan (behörig firmatecknare)

3. Skicka ansökan till FSC Sverige. Bifoga även uppgifter om total årlig omsättning (företag). Detta ger underlag för beslut om medlemsavgift. Kontakta kansliet om du vill ha ytterligare information om medlemskap i internationella FSC.

4. FSC Sveriges styrelse tar ställning till din ansökan vid nästa styrelsemöte. Så fort din medlemsansökan har godkänts blir du fullvärdig medlem och får en faktura på medlemsavgiften. Sedan förnyas medlemskapet automatiskt varje år.

Ansökningsblankett för organisationer

Ansökan om medlemskap för organisationer
PDF, Storlek: 129.03KB