Ekonomiska kammaren

Den ekonomiska kammaren representerar en tredjedel av röstvikten. Inom FSC Sverige har endast organisationsmedlemmar rösträtt.

Inom Internationella FSC delas rösterna upp mellan två underkammare - ”nord” och ”syd” - för att säkerställa att inflytandet delas rättvist mellan intressegrupper från länder med olika nivåer av ekonomisk utveckling. Denna uppdelning utgår från FN:s Human Development Index (HDI).

De individuella ledamöternas röster motsvarar 10% av underkammarens totala röster, medan organisationsmedlemmarnas röster utgör de övriga 90%.

Skogsägare
FSC Sverige

Följande svenska företag är också medlemmar i Internationella FSC

AB Tetra Pak
Ahlstrom
Billerud AB
DNV
Essity AB
Holmen Skog AB
IKEA of Sweden AB
Kinnarps AB
SCA Skog AB
Seose i Sverige AB
Skogscertifiering Prosilva AB
Skogssällskapets Förvaltning AB
Statens Fastighetsverk
Stiftens Egendomsförvaltningars Förening
Stora Enso Skog AB
Sveaskog
Sydved AB
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Strängnäs Stift
Uppsala Stift
Västerås Stift
Växjö Stift