FSC Sveriges marknadskommitté

Marknadskommitténs uppdrag är att värna och utveckla FSC på den svenska marknaden baserat på FSC Sveriges långsiktiga mål.

Byggvaruhandel
Mostphotos

Kommittén arbetar bland annat med att ta fram marknadsföringsmaterial och marknadsaktiviteter som medlemmar, varumärkeslicensinnehavare och certifierade företag kan använda sig av.

Sammankallande för marknadskommittén är Patrik Bosander.

Medlemmar i marknadskommittén

Pauline God, TrustTrace

Tomas Ekström, OnSolid Ground

Åke Persson, Birdlife

Patrik Bosander

Patrik Bosander arbetar med ledningsfrågor, organisationsutveckling, personalfrågor, affärsutveckling och marknadsstrategi.