Styrelsen för FSC Sverige

Här ser du vilka som ingår i styrelsen för FSC Sverige

Styrelsen utses av föreningsstämman. Varje kammare har tre ordinarie ledamöter i styrelsen.
Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till styrelseledamöterna.

GD_1005x400-70_cropped_auto_1601037161_image

Ekonomisk kammare

Jenny Stenberg

Jenny Stenberg

Sveaskog 

Ordinarie ledamot

Håkan Larsson

Håkan Larsson

Södra skogsägarna

Vice ordförande 

Tina Westlund

Tina Westlund

Stiftens Egendomsförvaltningars Förening

Ordinarie ledamot

Per Funkquist

Per Funkquist

Billerud

Suppleant

Bild: © Billerud

Ida Bränngård

Ida Bränngård

Stora Enso Skog AB

Suppleant

Miljökammare

Dennis Kraft

Dennis Kraft

BirdLife Sverige

Ordförande

Peter Roberntz

Peter Roberntz

Världsnaturfonden, WWF

Ordinarie ledamot

Bild: © WWF, Världsnaturfonden

Åke Persson

Åke Persson

BirdLife Sverige

Ordinarie ledamot

Stefan Adolfsson

Stefan Adolfsson

BirdLife Sverige

Suppleant

Linda Berglund

Linda Berglund

Världsnaturfonden, WWF

Suppleant

Social kammare

Madelene Engman

Madelene Engman

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS

Ordinarie ledamot

Bild: © GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

Joacim Ingelsson

Joacim Ingelsson

Svenskt Friluftsliv

Ordinarie ledamot

Jenny Wik Karlsson

Jenny Wik Karlsson

Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Ordinarie ledamot

Bild: © SSR

Tony Berggren

Tony Berggren

Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS

Suppleant

Anja Fjellgren Walkeapää

Anja Fjellgren Walkeapää

Individuell medlem

Suppleant