Styrelsens vice ordförande

Håkan Larsson är från Södra skogsägarna och representerar den ekonomiska kammaren i styrelsen.

Håkan Larsson
Håkan Larsson