Styrelseordförande

Dennis Kraft är från Birdlife Sverige och representerar miljökammaren i styrelsen.

Dennis Kraft