Styrelseordförande

Dennis är från Birdlife Sverige och sitter med i miljökammaren.

Dennis Kraft