FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor

Enligt våra regler måste FSC-certifierade företag inom tillverkningsindustrin visa hur de arbetar för att uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor. Kraven, som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner rör grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.

Arbetare

Arbetarrättigheter

Skydd av arbetstagares rättigheter är en del av FSC:s principer för ansvarsfullt skogsbruk och för företag som har ett spårbarhetscertifikat inom tillverkningskedjan.

FSC-certifierade företag ska införa kraven i sin verksamhet och visa hur de införts för sin certifierare.

Det innebär att det certifierade företaget ska:

1. anta ett eller flera styrande dokument som omfattar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor; och

2. ha en uppdaterad egenutvärdering där organisationen beskriver hur de tillämpar FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor i sin verksamhet.

Den nya versionen av spårbarhetsstandarden (FSC-STD-40-004 V3-1) innehåller krav på grundläggande arbetsvillkor. Fördelen med tillägget av sådana krav är att de hjälper företag att hantera risker kopplade till att produkter de köper producerats i strid mot arbetstagares mänskliga rättigheter. Det innebär i sin tur att företag som väljer FSC-certifierade produkter kan uppfylla krav från kunder som vill undvika varor som producerats under dåliga förhållanden för arbetstagare.

FSC Sverige har tagit fram en mall för självutvärdering av FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor för tillämpning i Sverige, den hittar du längre ner på sidan om FSC spårbarhetsstandard