Varumärkesanvändning i press och informationsmaterial

Du som vill sprida information om FSC i en tidningsartikel eller ett informationsmaterial som inte har några kommersiella syften kan få använda FSC:s varumärke utan att vara certifierad. Hör av dig till FSC Sverige för mer information. 

Vi tillhandahåller gärna en logotyp och vägledning för varumärkesanvändningen. 

Vi kan maila dig vårt mediepaket som innehåller logotyp och anvisningar. Du kommer att få underteckna en bekräftelse på att du tagit emot mediepaketet och satt dig in i villkoren.

Kontakt