Det finns många anledningar till att en skogsägare väljer att certifiera sin skog, oavsett anledning är det bra för både skogsägaren och skogen.

FSC tillför konkret värde för skogsägaren och hela den svenska skogsindustrin. FSC:s varumärke har stor betydelse på exportmarknader som är viktiga för Sverige. På vissa marknader är FSC till och med en förutsättning för verksamheten.

Visste du att…

  • Efterfrågan på certifierat virke ökar både i Sverige och globalt! Och certifiering kan vara en viktig faktor när du ska sälja ditt virke, då det kan ge extra betalt.
  • När bankerna värderar din skog ser de till en rad olika faktorer, till exempel om det är ungskog eller avverkningsmogen skog. Om skogen är certifierad ökar värdet.
Skogsägare
FSC Sverige

På plats i skogen

Systrarna Nina Vogel och Jenny Kärner äger det FSC-certifierade skogsföretaget Skog, svett och tårar och ingår i ett gruppcertifikat. De ser det som sitt ansvar att bedriva ett mer hållbart skogsbruk och att bevara den biologiska mångfalden. En av delarna i deras certifiering är att bevara de gamla ekarna i sitt kulliga skogslandskap. Det är inte bara här och nu som gäller för Nina och Jenny, utan också att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.