Sveriges första FSC Projektcertifierade byggnad

I detta Sveriges största Naturum som huvudsakligen fokuserar på Dalarnas natur ligger Sveriges första FSC Projektcertifierade byggnad, ett torn. Omgivet av skogen sticker tornet upp och bjuder på en utomordentlig utsikt över sjön Siljan.

Tornet är helt byggt i trä med undantag för förankringen i berget. Stommen och golvet är FSC-certifierat trä.

Utsidan på tornet är klätt i kolad lärkpanel som utgör ett naturligt skydd mot väta och insektsangrepp.

Per Johansson

Så länge tornet står kvar lagrar det kol

– När tornet skulle byggas valde vi att bygga det i trä mest för att det är vackert och ett miljövänligt val säger Per Johansson, handläggare enheten för naturförvaltning Länsstyrelsen i Dalarnas län. Per var huvudansvarig under byggtiden och berättar att till skillnad från betong och stål tar trä upp koldioxid och länge tornet står kvar lagrar det därmed kol.

Jan Ihre

FSC Projektcertifiering

FSC Projektcertifiering är en certifieringsstandard som gör det möjligt att certifiera ett enskilt byggprojekt, som hel byggnad eller i delar. Tornet i Dalarna är certifierat i delar tornets bärande stomme och golv är FSC-certifierat trä.

– Vi hoppas att fler får upp ögonen för att FSC-certifiera sina byggprojekt. FSC Projektcertifiering är ett komplement till Svanen, BREEAM och LEED för ett mer hållbart byggande i trä säger Jan Ihre, marknadsansvarig FSC Sverige.

Läs mer om FSC Projektcertifiering

Fakta om tornet
Byggår: 2021
Arkitekt: AgnasARK
Byggentreprenör: Byggpartner
Läs mer på Naturum Dalarnas hemsida