Plateau de Langres: Skogens biologiska mångfald i franska Grand Est

Fokus: Biologisk mångfald

- I hjärtat av nationalparken Forêts riktar sig detta projekt på att skydda en rik flora och fauna, med vackra arter som svart stork och orkidé. SIGFRA, den skogsförvaltare som leder arbetet, har åtagit sig att förvalta skogen enligt naturnära principer och främja klimatresiliensen och den biologiska mångfalden i regionen.

Svart stork i Plateau de Langres
F. Croset
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Upprätthållande av ett ekologiskt fungerande bevarandenätverk
Orkidé i Plateau de Langres
J.J. Boutteaux

Huvudsakliga resultat av detta projekt:

  1. 647 hektar sammanhängande skogsområden för skydd av den biologiska mångfalden
  2. Skydd och skötsel av 17 393 livsmiljöträd
  3. 112 hektar våtmarker och gräsmarker skyddade

De skogar som tillhör SIGFRA i Haute-Marne består av en grupp skogar på 8 140 hektar på Langres-platån. De erhöll FSC-certifiering i mars 2021, och mer än hälften av dem ligger i hjärtat av Forets nationalpark. Projektet är inriktat på att skydda en rik flora och fauna, med några vackra arter som svart stork och toffelorkidé.

Skötseln av dessa skogar sker enligt principerna för naturnära skogsbruk: skogar med flera olika trädarter och enskilda avverkningar av träd, vilket gör det möjligt att bibehålla ett kontinuerligt skogstäcke.

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.