Marknadsansvarig

Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering och varumärkesanvändning.

Jan Ihre