Skogs- och certifieringssamordnare

Anne Van Der Bruggen arbetar med skogsbruksstandarden, certifieringsfrågor inom skog och FSC Ekosystemtjänster.

Anne Van Der Bruggen
Anne Van Der Bruggen