Nordliga Vogeserna: Gamla skogar i hjärtat av Europa

Fokus: Biologisk mångfald och Kolbindning och lagring

- Gamla skogar är rika på biologisk mångfald och är enorma kollager. Detta projekt, som ligger i den norra delen av naturparken Vosges och förvaltas av Dambach Groupe, är inriktat på att övervaka hälsan hos de gamla skogarna i området och den biologiska mångfald som de hyser.

Bechsteins fladdermus i en grotta
D. Sirugue
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Upprätthållande av ett ekologiskt fungerande bevarandenätverk
Kolbindning Bevarande av kollager
Stig som leder genom skogen
M. Rossi

Huvudsakliga resultat av detta projekt:

  1. Varje år fångar projektet upp cirka 1,7 ton CO2 per hektar
  2. Skyddade livsmiljöer för symboliska arter som den europeiska ugglan
  3. Ett nätverk av mer än 50 hektar skyddad gammal skog

Bevarandet av naturskogar är kärnan i detta projekt. Platsen är det exceptionella området Vosges du Nord Regional Nature Park, erkänt av UNESCO och märkt som ett gränsöverskridande biosfärområde.

Området, som är en privat egendom, är på 4 600 hektar och förvaltas av Evrard de Turckheim, en skogsexpert som i många år har varit engagerad i naturnära skogsbruk och som är ordförande för Pro Silva France.

Detaljer

 

Bevarande av biologisk mångfald

Detta projekt bidrar till att skydda gammal skog, och minst 50 hektar skog är skyddad på lång sikt, genom ett nätverk av vilda skogar som implementeras i den FSC-certifierade skogen.

Dessutom har 10 000 trädhabitat som gynnar den biologiska mångfalden identifierats och skyddats i exploaterade bestånd för att bevara den biologiska mångfalden med högt bevarandevärde.

Naturnära skogsbruk

Detta projekt visar fördelarna med naturnära skogsbruk för bevarandet av biologisk mångfald och kollager. Några av de arter som gynnas är berguv, Tengmalms uggla, svart hackspett, svart stork och Bechsteins fladdermus.


Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.